VOG en Gemeente kopen ieder een Infozuil

Dinsdag 22 mei hebben de VOG en de gemeente Geertruidenberg hun handtekening gezet voor de aankoop van een elektronische informatiezuil.

Projectfoto: Wilhelminalaan

De Twee elektronische informatiezuilen zullen medio augustus langs de Maasdijk en de Wilhelminalaan worden geplaatst. De VOG neemt het contentbeheer voor zijn rekening.

Brainstormsessie
Tijdens de eerste bijeenkomst van de VOG werkgroep Horeca & Retail is gebrainstormd over activiteiten die we kunnen ontplooien, om de lokale ondernemers meer in beeld te krijgen en meer bezoekers/toeristen te trekken. Eén van die ideeën is het plaatsen van elektronische informatiezuilen langs alle toegangswegen van de gemeente Geertruidenberg.

In kleine comité is dit idee uitgewerkt. Als we aansluiten bij landelijke leveranciers zijn de kosten van publicatie veel te hoog. Dit is niet interessant voor de lokale Retail, Horeca en Verenigingen. Met als gevolg dat alleen de grote merken hierop zullen adverteren. Door een zuil aan te kopen en het contentbeheer zelf te verzorgen komen kosten veel lager uit.

Participatie gemeentebestuur
De gemeente had eerder oriënterende gesprekken met verschillende leveranciers, maar maakte ‘een pas op de plaats’ toen bekend werd dat de VOG een zelfde idee had. Na gesprekken met de wethouders Bert van den Kieboom en Kevin van Oort werd ook de gemeente enthousiast en deed het voorstel: als de VOG de eerste informatiezuil koopt, dan legt de gemeente het budget voor een tweede zuil bij.

Tijdens de laatste VOG Horeca & Retail bijeenkomst bevestigt wethouder Van den Kieboom de gemaakte afspraken en bekrachtigd de laagdrempeligheid voor de Horeca en Retail om hierin te kunnen participeren. Hij onderstreept de wens meer bezoekers te trekken en daarmee de lokale ondernemers van meer “Traffic” te voorzien.

De VOG-Horeca- en -Retailondernemers  hebben voorrang onder de VOG-adverteerders. De gemeente en de door haar gesubsidieerde instellingen, krijgen gezamenlijk 20% zendtijd op beide borden. Als zendtijd over is, wordt deze aan andere VOG-ondernemers aangeboden. Een publicatie beslaat minimaal een kalendermaand en kan mogelijk in het nieuwe VOG-Sterrenabonnement worden op genomen. Deze laatste is momenteel nog in ontwikkeling.

Project foto Maasdijk

Exploitatie
Eén bord kost € 25.000 excl. btw. Een eerste berekening laat bij een maandcontract een kostenplaatje van ongeveer € 55,00 (excl. btw) zien. Reden om dit onderzoek breder te maken.
We hebben een aantal exploitatiemodellen opgesteld, waaruit blijkt dat we in drie jaren de zuilen kunnen terugverdienen en toch de tarieven laag kunnen houden.
De Rabobank wil het initiatief steunen door een lening te verstrekken met een uiterst lage rente. Dit stellen we zeer op prijs, we moeten echter onderzoeken of het aangaan van een lening gewenst is en of dit past binnen onze statuten.

Groeimodel
Een zuil heeft een bepaalde capaciteit aan zendtijd. Is de maximale capaciteit bereikt, dan moet de volgende ondernemer wachten tot er weer ruimte komt, vol is vol. Als het aanbod fors hoger blijft, is dat een reden om een volgende zuil te plaatsen. De locaties die  het overwegen waard zijn, zijn:

  • langs de Centraleweg in Geertruidenberg,
  • bij de kruising Venusstraat/ Markt/ Koestraat in Geertruidenberg,
  • in de omgeving het Anker/ Hoofdstraat/ Heereplein in Raamsdonksveer en
  • langs de Luiten Ambachtstraat in Raamsdonk.

De twee zuilen op de Markt in Geertruidenberg en de Hoofdstraat in Raamsdonksveer zullen andere specificaties hebben omdat hier wandelende en fietsende bezoekers zijn.

van de VOG Webredactie