VOG in overleg met mevr. Maij-Weggen

Op uitnodiging van de gemeente heeft er 17 maart een bespreking plaatsgevonden tussen het bestuur van de VOG en mevr. Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord Brabant.
Bij aanvang van dit overleg is door de VOG een beeldje aan mevr. Maij-Weggen aangeboden. De VOG wil hiermee symbolisch aangeven dat zij (als collectief) er klaar voor is om de samenwerking met gemeente en provincie aan te gaan.
In overleg is verder de landelijke en plaatselijke economie in algemene zin besproken. In de aldaar verstrekte VOG-flyer is tevens het volgende statement gemaakt:
Gemeente contra/samen met ondernemers
De ondernemers mogen gezien worden als de economische basis van/voor de gemeente. De gemeente/overheid kan het ondernemersschap aanmoedigen/ondersteunen. Enthousiasme, ondernemerschap en gedrevenheid is hiervoor noodzakelijk, evenals richting en beleid.
Portefeuille economische zaken binnen gemeente verdient invulling en budget. Ondernemingen binnen centrum en op industrieterrein moeten voorzien worden van een adequate infrastructuur. Gebruik moet gemaakt worden van aanwezige kennis en middelen alvorens plannen te maken voor over 10 jaar en het aanhaken van adviesbureaus inclusief kwalitatieve/kwantitatieve rapporten.
Maak efficiënt, gezamenlijk en slagvaardig gebruik van de aanwezige middelen