VOG-info, jaargang 1 – nummer 13

Raamsdonksveer, 5 september 2005

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen/activiteiten bij en van de ondernemersvereniging VOG:

Start werkgroep brandpreventie

Deze mail is de start van het project collectieve inkoop brandpreventiemiddelen. In ieder bedrijf is men namelijk verplicht brandbestrijdingsmiddelen in het bedrijfspand te hebben. Deze dienen te voldoen aan de juiste voorwaarden die bij die bedrijfstak horen. Misschien dat om deze reden niet zo snel naar de kosten wordt gekeken, zeker omdat het toch om een verplichting gaat. Toch geldt, zoals voor zoveel van onze inkoopcollectieven, dat ook hier zeker behoorlijke besparingen mogelijk zijn.
De doelstellingen van de werkgroep brandpreventie zijn:

 • De controles op alle blusmiddelen bundelen
 • De inkoop van eventuele nieuwe blusmiddelen te bundelen
 • De BHV-cursussen samen onder te brengen in de regio en eventuele daarbij horende oefeningen op locatie te combineren
 • Voor alle VOG-leden een deskundig adviseur beschikbaar te hebben voor vragen/advies (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of renovatie)

De bedoeling is vanzelfsprekend om het uiteindelijke raamcontract onder te brengen bij een gerenommeerd en volledig erkend bedrijf. De werkgroep brandpreventiemiddelen bestaat uit;

Jurgen Berende ( Café Berende)
cafe.berende@planet.nl
Sander de Jong ( De Jong Marine Service BV)
info@marineservice.nl

De beste resultaten voor collectieve inkoop zijn te behalen wanneer zoveel mogelijk ondernemers aan een collectief inkoopproject meedoen. Wij willen u daarom verzoeken bijgaand inventarisatieformulier zsm en in ieder geval voor 23 september te retourneren naar op formulier vermelde faxnummers. De komende weken en in ieder geval in de volgende VOG-vergadering 9 november as zult u nader geinformeerd worden over de verloop van dit project.

VOG doet voorzet aan gemeente

Ondernemersvereniging VOG streeft naar een constructieve, effectieve en blijvende samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Om deze wens ook daadwerkelijk inhoud te geven is een zogenaamd “VOG-voorzet gemeentelijk actieplan” gemaakt. Deze voorzet, bestaande uit gewenste actiepunten, luidt als volgt:

 • Realiseren wethouder economische zaken + economisch actieplan (inclusief middelen) gericht op stimulering bedrijvigheid en vergroten werkgelegenheid
 • Vaststellen en uitvoeren centrumplan voor Raamsdonksveer gericht op stimulering detailhandel/realisering representatief winkelgebied inclusief voldoende parkeergelegenheid.
 • Streven naar een optimaal (en in ieder geval minimaal) detailhandelsniveau binnen kernen Raamsdonk en Geertruidenberg
 • Verbetering beveiliging/verkeersveiligheid/ruimtegebruik/ uitstraling Dombosch inclusief een onderhoudsplan voor groen + infrastructuur Maasdijk en bedrijventerreinen. In ieder geval voor Dombosch werken naar een kwalitatief aantrekkelijk en duurzaam Dombosch anno 2012 conform rapport Lange Termijnvisie Duurzaam Dombosch 2002.
 • Fietsstroken op hoofdwegen Dombosch inclusief parkeerverbod op doorgaande wegen Dombosch en adequate fietsverbinding Dongeburgh ß à Dombosch.
 • Representatieve ontwikkeling toegangsgebieden bedrijventerreinen.
 • Reclame-/communicatiemast A27 realiseren in samenwerking met ondernemersvereniging VOG

De raadsleden van de gemeente Geertruidenberg zijn reeds eind augustus op de hoogte gebracht van deze “VOG-voorzet” en komende periode zullen wij deze voorzet verder bekend maken en inhoud geven.
Tot zover weer enige info en we zien graag uw inschrijfformulier voor het project collectieve inkoop brandpreventiemiddelen retour. Voor de laatse actuele info raden wij u nogmaals aan minimaal wekelijks de VOG-website te bezoeken (nieuws/laatste nieuws wordt minimaal wekelijks geactualiseerd). Eventuele vragen/onduidelijkheden horen we graag via het mailadres info@vogweb.nl.
Met vriendelijke groet,
bestuur VOG