VOG informeert u over Omgevingsplan Dombosch

De VOG neemt deel aan de werkgroep. De webpagina met de voortgang is nu actief.

De nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op?

Een aantal feiten op een rij:

Van 26 wetten naar 1.
Van 5000 wetsartikelen naar 350.
Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
1 wet voor de hele leefomgeving.
De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.
Wat betekent de Omgevingswet voor burgers en bedrijven?

Hieronder 2 voorbeelden.

Eén loket voor burgers en bedrijven
Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.

Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen
Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Pilot Omgevingsplan Dombosch
Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet in 2021 biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen om ervaring op te doen met de mogelijkheden en inhoud van de omgevingswet. De gemeente Geertruidenberg heeft er voor gekozen om dit te gaan doen met de actualisatie van bestemmingsplan Dombosch. In januari 2018 gaat de gemeente samen met de ondernemers en andere stakeholders aan de slag om te komen tot een nieuw bestemmingsplan in de gedachtelijn van de Omgevingswet.

Lees verder op onze website onder het tabblad “Informatie” kies “Omgevingsplan Dombosch”.
of klik hier.