VOG interviewt CDA Geertruidenberg

Titel: “Met aandacht voor elkaar”. Vier speerpunten: ouderen, gezinnen, veiligheid en voorop in duurzaamheid.

Vragen:

 1. Langdurig werklozen / mensen met beperking / vluchtelingen : gemeente zet zich actief in om al deze mensen bij lokale ondernemers aan de slag te krijgen.
  Vacaturebank: gemeente kijkt wie er geschikt zou zijn. Gaat vervolgens gesprek met werkgever aan. Dat heeft resultaat. Gemeente speelt een bemiddelende rol. Vanuit de Participatiewet legt gemeente verschil tussen loonwaarde en minimumloon bij. Soms wordt er loonsubsidie voor bepaalde of structurele periode afgesproken. We zijn volgens wethouder Adriaan de Jongh op de goede weg. De VOG vervult een rol in deze. Ook heeft gemeente elke maandagochtend de vacaturebalie.
 2. Geen windmolens toestaan op het grondgebied (schone horizon).
  Het CDA heeft geen problemen met windmolens voor individuele bedrijven, mits niet te hoog. We zijn voorstander van zonnepanelen. Er moet een duurzaamheidsloket komen, een expertisecentrum: stimuleren, advies en bemiddeling. De gemeente moet koploper zijn. Leningen met gunstige voorwaarden. Bedrijven triggeren met geld?? Lastig, zeker bij grote bedrijven, het gaat in dat geval om veel geld.
 3. Amercentrale terrein: recreatie / schone kennisindustrie / zon-energiepark.
  Het terrein is eigendom van RWE. De provincie is vergunningsverlener. De gemeente heeft er dus niets te zeggen. Bij een eventuele verkoop zijn we groot voorstander van kennisindustrie (‘klein Eindhoven Brainport zou een mooie ambitie kunnen zijn’).
 4. Max. snelheid op A27 en A59 omlaag (reductie fijnstof).
  Terug naar 120 of 100 km per uur. Net zoals bij Oosterhout–Zuid. De partij pleit voor het laten uitvoeren van metingen.
 5. Knooppunten wandel/fietspaden: verwijsborden naar horecazaken, ook voor oplaadpunten voor elektrische fietsen.
  Het moet duidelijk zijn voor toeristen. De wethouder toerisme moet dit oppakken.
 6. Bij gemeentelijke inkoop en/of aanbesteding lokale bedrijven nadrukkelijk laten weten om zo ook te kunnen inschrijven.
  In de gemeentelijke nieuwsbrief een link opnemen voor aanbestedingen. Bedrijven moeten hier zelf ook alert op zijn. Zie bijvoorbeeld ook de nieuwsbrief van de VOG.
 7. Gemeente blijft parkeervriendelijk.
  Moet gratis parkeren blijven? Vergunninghouders? Vreemd, als je in de zijstraat gewoon gratis kan parkeren. Op piekmomenten is er te weinig parkeerruimte op het Heereplein. Ondernemers moeten uiteraard zelf niet gehele dag op Heereplein parkeren.
 8. Regeldruk waar het kan “een tandje minder”.
  Discussie over gezond verstand, angstcultuur, normen en waarden. Een goed voorbeeld is wel de versoepeling bij evenementen.
 9. Lagere gemeentelijke belastingen (riool, reiniging, OZB) door besparingen en/of aanpassen van de opbrengsten van beleid.
  Wij zijn tegenstander van trendmatige verhogingen. Kijk waar beleid verbetert kan worden en op kosten bespaart ka worden door een efficiëntieslag. Bedoeling is niet om gemeentelijke belastingen (OZB) als spaarpot te gebruiken.

Opmerkelijk:

 • Hand en tand verzetten tegen mogelijke herindeling.
 • Politiebureau Geertruidenberg weer open.
 • Moet volwaardig knooppunt Hooipolder komen.

Economisch plan?
Op lange termijn: de wens voor een kennisindustrie op terrein huidige Amercentrale.
Wellicht goed om samen met VOG problemen, wensen,regeldruk e.d. uit te wisselen als onderdeel van de strategische agenda van de gemeente(raad).

Werkgelegenheid / aantrekkelijkheid?
Gaat momenteel goed. Staand beleid met gemeentelijk contactpersoon.

Grootste uitdaging:
Vorm en inhoud geven aan de maatregelen om duurzaamheid te vergroten (alternatieve energiebronnen).

Dit interview heeft plaatsgevonden op 19 februari 2018 op basis van het Verkiezingsprogramma van de CDA. De VOG Redactie bedankt Berrie Broeders (lijsttrekker CDA) en wethouder Adriaan de Jongh voor het gesprek.

Toelichting van Berrie Broeders op dit interview:

Beste Redactie,

We kunnen bevestigen dat het gesprek wat wij hebben gehad met uw journalist erg prettig was, en dat we de hoofdlijnen van het verslag kunnen onderschrijven.

Met vriendelijke groet,

Berrie Broeders.