VOG interviewt Keerpunt ’74

Partij wil : plaatsnemen achter de bestuurstafel en staat voor sociaal, duurzaam en transparant bestuur met doelmatig beleid.

Programma ziet er erg aantrekkelijk uit: uitgebreide tekst, foto’s, kleurgebruik en overzichtelijk. Op A5 formaat. Titel ‘Voor iedereen!’  Financiële paragraaf is kort.

Vragen:

 1. Elke 1e zondag van de maand evenementen en koopzondagen op de Markt.
  Al 3 bijeenkomsten met omliggende ondernemers gevoerd. Ook al ideeën voor evenementen. Nu is de Markt leeg en saai. Altijd werken met de driehoek: overheid – ondernemers – inwoners.
 2. Met omliggende ondernemers realisatie jachthaven op voormalig terrein Asland Sudchemie.
  Is het terrein van de voormalige milieustraat. Ligt een plan voor. Helaas heeft gemeente nog niet gesproken met aanpalende ondernemers, welke uitbreidingsplannen hebben. Ook helaas zonder inspraak met de omwonenden / bedrijven gesproken over de nieuwe brandweerlocatie post Geertruidenberg.
 3. Uitbreiding supermarkt Schonckplein.
  Voorstander van een volwaardige supermarkt in de oude kern van Geertruidenberg. Uitbreiding bij Schonckplein is niet mogelijk. Alternatief zou het achterterrein bij de Schattelijn kunnen zijn. Is ook in de oude kern.
 4. Buurtsuper in het OMC ( gerund door mensen met achterstand op arbeidsmarkt).
  Elk dorp verdient een voorziening voor de eerste levensbehoeften. Bovendien veel ouderen in Raamsdonk. Wordt nu nog te weinig nagedacht wat er overdag in het OMC zou kunnen plaatsvinden.
 5. Meer overnachtingsmogelijkheden ( hotel, ligplaatsen en camperplekken).
  Past bij bevorderen van toerisme. Er zou een commercieel hotel in de Schattelijn kunnen. Of een soort B&B in de St. Geertrudiskerk. Campers erg populair: locatie nabij nieuw te ontwikkelen jachthaven.
 6.  Eigentijdse invulling van de Dongecentrale.
  Mogelijk geschikt voor technisch onderwijs. Of voor een energie – expertisecentrum. Of wellicht gedeelte voor de landscouts ( nu nog aan de Kerklaan).
 7. Collectieve inkoop zonnepanelen ( minimaal 10.000 in komende 4 jaar).
  Meer gebruik maken van regelingen vanuit landelijke en provinciale overheid. Voor zowel sportclubs, openbare gebouwen als woningen. Mogelijk is een OZB – verlaging ter compensatie mogelijk.
 8. Samen met VOG intensief samenwerken aan energieneutrale bedrijfsterreinen.
  Ook hier meer gebruik maken van bestaande regelingen. Ook mogelijk om investerende ondernemers in de OZB tegemoet te komen. Zeg maar als bonus, een stukje beloning voor de geleverde inspanning.
 9. Meer aandacht en ondersteuning voor promotie van lokale ondernemers.
  Ondernemers niet alleen laten betalen voor flyers e.d. Maar gewoon noemen en erbij betrekken in uitingen naar buiten toe. Bijvoorbeeld de PAL – V. Of bijeenkomsten bij bedrijven houden. Dus actieve promotie.
 10. Koesteren van lokale ondernemers door afschaffing bovengrondse precariorechten voor horeca en kleine middenstand.
  Komt binnenkort in discussieraad: geen kosten meer voor terrassen buiten bij horecazaken. Gaat om ca 70.000 euro op jaarbasis. Ook bedoeld als soort compensatie voor langdurige werkzaamheden.
 11. ZZP – ers die al lang voor de gemeente werken, moeten een vast contract kunnen krijgen.
  Er zijn mensen die al jarenlang op zzp – basis voor de gemeente werken. Het Is goedkoper om ze in dienst te nemen en gemeente geeft het voorbeeld voor het verkrijgen van vaste banen.
 12. Bij alle aanbestedingen zoveel als mogelijk lokaal gunnen: wat lokaal kan, lokaal doen!
  Uiteraard wel binnen wettelijke kaders blijven, maar wel creatief durven te zijn. Waar een wil is, is een weg!
 13. Werkgevers uitdagen om mensen met afstand tot arbeidsmarkt een plaats in het bedrijfsleven te geven.
  Werkgevers zullen dat niet zo zomaar doen, want er is ook iemand nodig voor begeleiding. Beloon daarom het bedrijf dat het aan durft. Denk na over de vorm. Voor wat hoort wat.
 14. Invoeren blauwe zone om langparkeren op de Markt en Heereplein tegen te gaan. Ondernemers ondervinden hier financiele last van.
  Blijft zoeken naar de balans: schoonheid en aantrekkelijkheid. Denk aan 2 tot 3 uren parkeren, zodat er toch voldoende lang in het gebied kan worden verbleven ( o.a. eten).
 15. Staat open voor kleinschalig initiatief, zoals energieneutraal Dombosch.
  Bij Vaessen staat kleine windmolen. Indien meerdere bedrijven dat willen, moet er over nagedacht kunnen worden. Geen grote molenparken o.i.d.

Opmerkelijk:

 • Parkeren op Markt weer mogelijk maken.
 • IJsbaan in december op de Markt.
 • Behoud Schattelijn.
 • Geen windmolenparken ( meer dan voldoende hoogspanningsmasten).
 • Vestiging Schippersmuseum in Raamsdonksveer.
 • Echte Haven tot aan het Spant.
 • Small & tiny houses voor starters en alleenstaanden.
 • Zichtbaar maken resten kasteel uit 1323 ( Wilhelminaplein).
 • Carnavalclubs permanent beschikking over bouwhallen.
 • We laten onze Groningers niet verder de grond in zakken.
 • Kliko – maatwerk.
 • Volledige renovatie Parkzicht.
 • Volwaardig knooppunt Hooipolder.
 • Cruijff – pleintjes.

Economie naar hoger plan?
Bereikbaarheid is belangrijk. Ook uitbreiding op bestaande locaties. Regeldruk verder verminderen. Vindt dat de netheid op bedrijventerreinen niet op orde is. Gaat dan vooral over het parkeren van vrachtwagens. Daar is bij de opknapversie van Dombosch ook over gesproken.

Werkgelegenheidsplan?
Ook hier met een beloningsconstructie gaan werken als het gaat over mensen met een bijstandsuitkering. Vacaturebank op VOG – website is goede zaak. Het mes moet aan twee kanten snijden.

Aantrekkelijker maken voor bedrijven?
Opnieuw de bereikbaarheid. Knooppunt Hooipolder hoog op de agenda houden. Argument van veel fijnstof tijdens files meer benadrukken ( gezondheidsrisico).

Ambtenaar economische zaken:
Gemeente heeft zeer capabele ambtenaar. De wethouder economische zaken bepaalt haar agenda. Zij zou structureel contact met de VOG moeten hebben. Partij vindt wel dat de VOG de belangen van Bergse ondernemers wat onderbelicht.

Wat is de grootste uitdaging?
Levendig terugbrengen, o.a. meer jongeren en ouderen naar buiten ( sport, natuur, ontmoeten) en ook de levendigheid terug op de Bergse Markt.

Dit interview heeft plaatsgevonden op 19 februari 2018 op basis van het Verkiezingsprogramma van Keerpunt ’74. De VOG Redactie bedankt Albert Smit (lijsttrekker Keerpunt ’74) voor het gesprek.

Toelichting van Albert Smit op dit interview:

Heren,

Omdat het verschil in de details en de actuele stand van zaken zit, hier nog een paar kleine aanvullingen c.q. wijzigingen.

 • Ons programma komt op een iedere huismat in A4, Wij hebben hier recent voor gekozen.
 • Vraag 2: Ontwikkeling/uitbreiding jachthaven en herontwikkeling van Ashland Sud chemie i.v.m. gewenste uitbreiding ondernemers.
 • Vraag 3: In de Schattelijn een supermarkt met mogelijkheid parkeren achter op terrein.
 • Vraag 5: Er komt een Bed & Breakfast in de Geertruidskerk.
 • Vraag 6: Precariorechten zijn op voorstel Keerpunt 74 afgeschaft per 2019 in laatste raadsvergadering.

Bij Opmerkelijk:

 • Beperkt parkeren terugbrengen op Markt.
 • Gebruik Carnavalshal i.c.m. technisch onderwijs.

Dank voor het onder de aandacht brengen van onze visie voor de ondernemers!!

Albert Smit