VOG interviewt Lokaal+

Partij wil: Veilige en aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving. Elke kern behoudt lokale identiteit.

Programma bestaat uit enkele bladzijden tekst. Partij heeft gekozen voor kort, beknopt en geen overbodig leeswerk. Dat heeft vier jaar geleden prima gewerkt.

Vragen:

 1. Vooraf bij nieuw beleid de ondernemers betrekken.
  In 2021 nieuwe Omgevingswet. Elke vrijdag twee mensen beschikbaar bij Alfa accountants voor ondersteuning en vragen. Er ligt een Economische nota 2016 – 2020. Daar is VOG intensief bij berokken geweest.
 2. Promoten cameratoezicht in winkel- en horecagebieden.
  Eerst alle alternatieven onderzoeken, moet ook vanuit de privacywet. Dan voorstander. Er zijn twee informatieavonden, interessant voor winkeliers en horeca gehouden. Jammer dat belangstelling daarvoor dan tegenvalt.
 3. Geen windmolens op grondgebied, wel andere alternatieve energiebronnen (o.a. zonne-energie, water, warmtepompen).
  Geen windmolenparken, met molens van 150 – 200 m. hoogte. Wel mogelijk voor kleine molen bij een bedrijf. Er staan nu ook al enkele op Dombosch.
 4. Urgentieteam instellen om zo de ondernemers te stimuleren en te betrekken bij een meer levendige markt in Geertruidenberg.
  Binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk levendigheid op de Markt. Een aantal omwonende winkeliers wil wel, maar krijgt weinig bijval van collega’s. Een goed voorbeeld zijn het grote aantal kofferbakverkopen. Het Toeristisch Platform Geertruidenberg kan hier een voortrekkersrol in spelen.
 5. Wil verkeerslichten-vrij Hooipolder
  Prima, maar waar komt de vervanger voor afrit 34? Oosterhout wil beslist niet dat die over het terrein van de voormalige stortplaats gaat lopen.

Opmerkelijk:

 • Toekomstvisie GKRACHT2025
  In begin 2016 vastgesteld, na een proces dat veel inspanning, tijd, geld en met veel inspraaksessies door de inwoners tot stand is gekomen. Het is de leidraad voor de gemeente voor een periode van 10 jaar.
 • Niet blind voor een mogelijke herindeling. In principe zelfstandig.
 • Gemeente die niet NEE–denkt, maar MEE–denkt.
 • Instellen burgerpanels.
 • Regelmatig verrichten raadsleden en wethouders vrijwilligerswerk.
  Is gewoon nu nog niet in een agenda vastgelegd.
 • Behoud theaterfunctie De Schattelijn.
 • Rondweg kern Geertruidenberg naar brug Keizersveer.
  Om Stationsweg en Maasdijk te ontlasten, kun je denken aan een weg ten noorden van de kern, die in de buurt van Keizersveer uitkomt. Om de Donge te overbruggen zou een deel van de huidige Keizersveerse brug hergebruikt kunnen worden.

Economisch plan?
Huidige economie draait goed. Geen extra ideeën hiervoor.

Werkgelegenheidsplan?
Vacaturebank op VOG–website is een goede zaak voor de werkgevers. Over een mogelijk beloningssysteem voor bedrijven, die langdurig werkelozen/bijstandsgerechtigden e.d. aannemen, valt over na te denken. Vorm en inhoud moeten dan nader bepaald worden.

Aantrekkelijkheid voor bedrijven?
Voorstander voor de B.I.Z. Jammer dat de 2e peiling het niet gehaald heeft. Voorstander van een gezamenlijk budget gemeente–VOG (gelijke geldverdeling) om zo samen op te trekken.
Gemeentelijke contactpersoon met bedrijven werkt goed (actiepunten en overleg). Zorgt voor een goede verbinding.

Grootste uitdaging:
Realisatie van minstens één van de ontwikkellocaties aan de Donge. Betreft de herontwikkeling van de gemeentelijke jachthaven (tot aan t Spant) en de ontwikkeling van een jachthaven aan de Rivierkade.

Dit interview heeft plaatsgevonden op 19 februari 2018 op basis van het Verkiezingsprogramma van Lokaal+. De VOG Redactie bedankt Mike Hofkens (lijsttrekker Lokaal+)  en wethouder Bert van den Kieboom voor het gesprek.