VOG interviewt Morgen!

Partij wil: vooruitstrevend, solidair, duurzaam en positief zijn.

Logo: bloem: staat voor bloei en positiviteit
Programma ziet er aantrekkelijk uit: tekst, foto’s, kleurgebruik en overzichtelijk.

Vragen:

 1. Geen criminaliteit in leegstaande gebouwen op Dombosch 1&2.
  Scan de gemeente, combineren met experiment nieuwe Omgevingswet.
  VOG rol hierin: ondernemer weet wat er in zijn directe omgeving gebeurt (ogen en oren).
 2. De gemeente betaalt 6 maanden bijstandsuitkering aan het bedrijf, dat uitkeringsgerechtigden minstens een jaarcontract aanbiedt.
  Dit is een voornemen. Nu wordt er te weinig creatief met de regelgeving om gegaan. Wisselgeld voor de ondernemer. Experiment durven aangaan.
 3. Stimuleren bij lokale ondernemers om Wajongeren in dienst te nemen.
  Kan na punt 2 volgende stap zijn.
 4. Meer rekening houden met lokale ondernemers bij aanbestedingen en inkoopbeleid.
  Gemeente moet economisch meer voordelige inkoop realiseren plus een zo goed mogelijke prijs/ kwaliteitsverhouding. Hier zijn voor plaatselijke ondernemingen gunstige bepalingen mogelijk: korte afstand vervoer (milieu), betrokkenheid in eigen gemeente (sponsoring e.d.). Het aantal voordelige bepalingen kunnen zeker uitgebreid worden.
 5. Samen met de VOG de bedrijventerreinen verduurzamen.
  Samen met VOG is het plan Geniaal opgesteld. Dit leidt nu naar een evenement. Daar moet een Plan van Aanpak voor gemaakt worden. Morgen! wil wel grote windmolens in gemeente. Niet meewerken: provincie wijst toe: dan heb je totaal geen regie meer. Dombosch zou best eens een goede locatie kunnen zijn. VOG heeft aangegeven een grote windmolen voor bedrijven te willen.
 6. Geen verdere uitbreiding, maar inbreiding staat centraal.
  Eerst inzetten op het zo goed mogelijk benutten van het bestaande.
 7. Ondersteunen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  Met name eerst bewustwording. Activiteiten oppakken samen met de VOG. Goed voor de marketing.

Opmerkelijk:

 • Groenonderhoud weer in beheer van de gemeente.
  Morgen! is niet tevreden over de samenwerking van de marktpartijen inzake maaien en onkruidbestrijding. Wij denken dat het beter, efficiënter en waarschijnlijk ook goedkoper kan door dit weer in eigen beheer te gaan doen.
 • Bij geboorte baby boom planten in de wijk.
 • Geld beschikbaarstellen voor jaarlijkse actie ‘Steenbreek’(tuinen).
  In het 1e jaar was het budget 5000 euro. Nu een groter budget en daardoor gemakkelijker bijvoorbeeld containers voor steenafvoer in de buurten plaatsen, direct planten uitdelen. Met fors hoger budget (dat ten laste komt van post rioolrechten).
 • Opknappen busstation aan de Van Wijngaardenstraat te Raamsdonksveer.
  Het busstation ziet er saai en onaantrekkelijk uit. Het Hoge Veer vertrekt van de huidige locatie. Dit is een mooie gelegenheid om het busstation op te knappen en het met meer groen aan te kleden.
 • Het Morgen!-Ombudsteam.
 • Ideeën ophalen bij inwoners.
  Op projectbasis: ideeën verzamelen, door middel van andere werkvormen en niet met steeds dezelfde betrokken inwoners.
 • Experiment met basisinkomen (minder regels en verplichtingen).
  Uitgangspunt: vertrouwen in de medemens. Mensen van de financiële zorgen ontlasten. Dit kan zorgen voor betere motivatie om het leven weer op de rit te krijgen.
 • 1 Keer per jaar gemeentelijk een evenement voor de vrijwilligers.
  Een blijk van waardering voor het vele werk van zovele vrijwilligers.
 • Inrichten veilige looproutes van en naar de school.
 • De Schattelijn is het cultureel hart.

Economisch plan/werkgelegenheid/aantrekkelijkheid:
Goed bezig met het opknappen van de openbare ruimte. Er ligt een visie op de gemeentelijke haven in Raamsdonksveer. Voor het instellen van een ‘stadsbeheerder’ om meer levendigheid op de Markt te krijgen. Er liggen op het gebied van duurzaamheid veel kansen voor ondernemers.

Grootste uitdaging voor de komende 4 jaar:
Duurzaamheid is de rode draad. 100% Energieneutraal heeft ongelofelijk veel impact. Daar moet nu echt mee gestart worden. Dan zal blijken dat het als een Sneeuwbaleffect gaat werken.

Dit interview heeft plaatsgevonden op 20 februari 2018 op basis van het Verkiezingsprogramma van Morgen!. De VOG Redactie bedankt wethouder Kevin van Oort (lijsttrekker Morgen!) voor het gesprek.

Reactie van Kevin van Oort op dit interview:

Beste Redactie,

Als toelichting zou ik nog mee willen geven, dat keuzes nodig zijn om zaken in gang te zetten: stilstand is achteruitgang. Verandering kan lastig zijn en doet soms pijn, maar is broodnodig om te innoveren en mee te kunnen naar de toekomst.

Groet,
Kevin van Oort
Lijsttrekker Morgen!