VOG interviewt SVP

Vanwege de zeer korte voorbereidingstijd heeft SVP nog geen verkiezingsprogramma op schrift. We praten over aantal voor partij belangrijke zaken.

Enkele maanden geleden heeft landelijk Socialistische Partij (SP) besloten niet mee te doen met de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Geertruidenberg. Dit wegens vermeende te weinig gevoerde acties in de voorbije periode. Uit onvrede over dit besluit zijn de beide raadsleden uit de SP gestapt en hebben inmiddels een nieuwe partij opgericht: “de Sociale Volkspartij (SVP)“. Vanwege het late tijdstip, is het lijstnummer 7: de Blanco lijst.
We praten over aantal voor partij belangrijke zaken, waarbij de VOG vragenlijst een bron vormt. Daarnaast heeft partij het FNV–10 punten programma en de handreiking van MKB–Nederland 2018 opgenomen in haar programma.

 1. Het stimuleren van mensen met een beperking voor een stage – dan wel betaalde baan moet gestimuleerd worden.
  Hiervoor moeten bedrijven en gemeente elkaar opzoeken en er voorgaan. Dit is een mooie rol voor de bedrijfscontactpersoon van de gemeente.
 2. Retail heeft veel concurrentie van het webwinkelen.
  Wellicht is het goed dat verkoop van streekproducten in de winkels in het centrum wordt gerealiseerd. Dit verhoogt ook de aantrekkelijkheid.
 3. Jeugdwerkeloosheid van 9%: wordt als erg hoog ervaren.
  Daarom stimuleren we beroepsopleidingen en willen we iets van baanzekerheid aanbieden. Maar daarnaast zou het ook goed zijn als innovatieve bedrijven zich hier vestigen.
 4. Veel meer bouwen voor ouderen.
  Zij moeten tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven leven. Het moet veel gemakkelijker en financieel aantrekkelijker worden om de woning daarop aan te passen. Dat geldt ook voor de huurwoningen van woningcorporaties.
 5. Geen voorstander van nieuwe bedrijventerreinen.
  Eerst inbreiden of met het bestaande bedrijf de hoogte in bouwen.
 6. Vóór camerabewaking.
  Mits er zeer belangrijke afspraken zijn gemaakt voor wat betreft wie mag terugkijken, hoe lang bewaren e.d. (privacy).
 7. Er moet een stimuleringsfonds komen om gebouwen toegankelijk(er) voor mensen met een beperking te maken.
 8. Voorstander voor een nieuw dorpshuis De Haven.
 9. Meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 10. Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Grootste uitdaging voor de komende 4 jaren:
Het borgen en het verder uitbouwen van het sociale domein (Participatiewet, WMO en de Jeugdwerkeloosheid). Daarnaast de ouderenzorg.

Dit interview heeft plaatsgevonden op 21 februari 2018 op basis van de VOG Vragenlijst, het FNV–10 punten programma en de handreiking van MKB–Nederland 2018. De VOG Redactie bedankt Piet de Peuter (lijsttrekker SVP) en Frans van de Wiel voor het gesprek.