VOG maakt OZB bespreekbaar

Ondernemersvereniging VOG is het lokale collectief van meer dan 330 lokale ondernemers. De ondernemersvereniging heeft geen politieke kleur of verbondenheid en houdt zich onder meer bezig met het stimuleren van de lokale economische bedrijvigheid. Ook streeft ondernemersvereniging VOG ernaar feitelijke (ondernemers)info zo breed mogelijk bekend te maken zodat vanuit die duidelijkheid gehandeld en geacteerd kan worden.

Momenteel is de OZB-materie actueel. De gemeente laat namelijk weten dat haar huishoudboekje op orde is en dat de begroting structureel sluitend, robuust en solide is. En dat verdient een compliment want diverse gemeenten in den lande staan er anders voor. Maar het mag ook helder gemaakt worden hoe dit mede gerealiseerd is. Want de OZB die door de gemeente op woningen en panden geheven wordt blijkt hiervoor een belangrijk middel.

Eigenaren/gebruikers van panden/woningen zijn namelijk in de gemeente Geertruidenberg sinds 2011 flink meer gaan bijdragen aan de OZB-opbrengst. Na toepassing van OZB-verhogingen raamde/raamt de gemeente in de periode 2011-2014 de volgende OZB-opbrengsten:
• 2011 €4.292.415,-.
• 2012 €4.571.930,-
• 2013 €4.867.728,-
• 2014 €5.637.824,-

De jaarlijkse geraamde OZB-opbrengst komt dan in 2014 €1.345.409,- hoger te liggen dan in 2011. Dat is een verhoging van 31%.

De gemeenteraad zal op basis van het collegevoorstel binnenkort definitief beslissen over de OZB voor 2014. Verwachting is dat evenals voorgaande jaren het voorstel wordt overgenomen. Wij streven er als VOG hierbij naar dat men zich er bewust van is/wordt dat eigenaren/gebruikers van panden/woningen jaarlijks €1.345.409,- extra bijdragen ten opzichte van 2011. Een bedrag dat jaarlijks nuttig binnen de gemeente besteed kan worden en bij voorkeur natuurlijk ook mede ter stimulering van de lokale economie.