VOG Online Retail overleg

Afgelopen donderdag 28 januari was er het eerste retail overleg georganiseerd door de VOG met een groep retail ondernemers, de burgemeester, wethouder economische zaken en beleidsmedewerker economische zaken en een advocaat van ESQ.

Het doel van dit overleg is om de zorgen van de retail ondernemers met elkaar te kunnen delen, gezamenlijk te bepalen wat de gemeente voor de ondernemers kan doen, welke lokale en landelijke maatregelen en regelingen van toepassing zijn maar uiteraard ook wat de ondernemers onderling gezamenlijk kunnen doen. Ook om te kijken waar andere ondernemers de retail ondernemers kunnen helpen.
Met de horeca ondernemers is al geregeld op deze wijze een overleg en daarin doen steeds meer ondernemers mee en worden er concrete afspraken met de gemeente gemaakt en ook onderling wordt er beter afgestemd.
In het retailoverleg dat werd geleid door VOG voorzitter Rom van Oers kwamen diverse onderwerpen op tafel. Onder ander de vraag waarom winkels geen kraampjes buiten mogen zetten maar bij de drogisterijen mensen buiten in de rij staan, over de huren en over de moeizame gesprekken over huurkortingen. Maar ook de starre houding van diverse leveranciers over de lopende orders of annuleringen.
Er is gesproken over hoe een scenario opgesteld kan worden voor als het moment komt dat de winkels weer open mogen gaan. Wat moeten wij gezamenlijk gereed hebben staan zoals communicatie, gezamenlijke acties, personeel etc. Dit zal in het volgende overleg met elkaar worden besproken.
Dit was een goed eerste overleg en het krijgt een spoedig vervolg.