VOG sluit nieuw collectief inkoopcontract afval

Collectieve inkoop behoort tot één van de speerpunten van ondernemersvereniging VOG. Collectieve inkooptrajecten waarbij de voordelen volledig voor rekening van de deelnemende bedrijven komen.

Sinds 2003 heeft ondernemersvereniging VOG een Raamovereenkomst voor collectieve afvalinzameling met van Gansewinkel. De doelstellingen van het collectief afvalmanagement binnen de VOG zijn:

  • De afvalinzameling collectief oppakken
  • De afvalverwijdering inzichtelijk maken
  • Verbeteren van het milieueconomisch rendement

De samenwerking met van Gansewinkel heeft diverse positieve resultaten opgeleverd:

  • 108 bedrijven nemen inmiddels deel aan het afvalcollectief
  • Alle bedrijven hebben op verzoek een afvalscan gehad, waarbij oa door een herziene aanpak de afvalkosten per bedrijf zijn afgenomen
  • Klantentevredenheidsonderzoek met als uitslag een 8,27
  • Tussentijdse benchmark met 2 afvalinzamelaars geeft aan dat de tarieven van de raamovereenkomst minimaal concurrerend zijn
  • Ophaaldagen zijn en worden aangepast aan individuele wensen van de leden
  • Van Gansewinkel heeft tot op heden geen naheffing gerekend voor uitzonderlijk zware containers

Per augustus 2007 kon de overeenkomst voor collectieve afvalinzameling verlengd of gewijzigd worden. De afgelopen maanden heeft de VOG-werkgroep afval zich daarom ingezet om te onderzoeken wat de beste opties zijn voor de aangesloten leden. Na onderhandeling is opnieuw een 3-jarige-raamovereenkomst met van Gansewinkel gesloten waarbij bijvoorbeeld de tarieven voor 2007 ongewijzigd blijven ten opzichte van 2006.