VOG steunt keuze sportverenigingen

Ondernemersvereniging VOG is de afgelopen weken op de achtergrond betrokken geweest bij de dialoog rondom de sportverenigingen aan de Kloosterweg en ondersteunt de wens/keuze van de gezamenlijke sportverenigingen tot verplaatsing van de sportvelden.

Op het moment vindt de aanleg plaats van de 2e fase van het West-tangent. Een 80km-weg welke tussen en langs de huidge sportvelden van een viertal sportclubs wordt aangelegd. Er gaat hierdoor een hachelijke situatie ontstaan en tevens is er sprake van sterk verouderde en afschreven accomodaties. Ook zullen de huidige accomodaties niet toereikend zijn wanneer het aantal inwoners van de gemeente groeit na realisatie van de huidige woningbouwprojecten (groei aantal inwoners met circa 10%?).

Om hun keuze en wensen kracht bij te zetten hebben de voorzitters van de sportverenigingen gezamenlijk een brief gestuurd aan het college. In dit schrijven is gekozen voor een positieve benadering ondersteunt met argumenten. Ondernemersvereniging heeft haar communicatiemogelijkheden ter beschikking gesteld om deze brief bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen.