VOG streeft vooral naar: Dialoog!

Onze aanwezigheid en berichtgeving wordt ons wel eens verweten maar als VOG zijn we vooral op zoek naar de dialoog. Goed daarom om weer eens te beschrijven wat onder dialoog verstaan wordt:

Dialoog is een manier van gespreksvoering en besluitvorming waarin ieders stem wordt gerespecteerd. Kern is het delen van de ‘waarheid’, van wat er echt is. Het is onderzoekend praten in plaats van oordelend. Iedereen kan zijn mening uiten zonder er persoonlijk op aangekeken te worden.

In de dialoog staan waarden als wederzijds respect, open luisteren en authentiek spreken centraal. Door het delen van ieders kijk op de waarheid bereik je openheid.

Door dialogen als communicatievorm en houding in te voeren ontstaat verdieping en wezenlijk contact. Je bevordert het gemeenschappelijk denken van de groep. Door de dialoog ga je als individu en groep ‘versnellen door te vertragen’.