VOG-werkgroep detailhandel-BRUG actief

Begin dit jaar is ondernemersvereniging BRUG opgegaan in de VOG ter realisatie van 1 gezamenlijk ondernemerscollectief waarbinnen maximaal van elkaars mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. De VOG-werkgroep detailhandel/BRUG is vervolgens geactiveerd en deze werkgroep richt zich op specifieke detailhandelsaangelegenheden. Doel is hierbij oa om met ondersteuning van VOG-organisatie en infrastructuur consumentenacties en diverse evenementen te (helpen) organiseren.

De werkgroep bestaat uit de volgende ondernemers: Kees van Drunen, John Stassar, Hans van de Haar, Toon Siemons, Helene de Rooy en Peter Hobbelen. Uit de werkgroep zal Kees van Drunen zitting nemen in het VOG bestuur. Louis de Wit (VOG-bestuurslid) en Anouk Kieboom (verslaglegging) zijn tijdelijk aan de werkgroep toegevoegd gedurende in ieder geval de periode samenvoegen en opstart. Het eerste wapenfeit van de werkgroep was het creëeren van een eigen logo in VOG-stijl.

De werkgroep detailhandel-BRUG werkt zelfstandig zoals gebruikelijk bij VOG-werkgroepen. Dit vanzelfsprekend onder regie en met ondersteuning vanuit het VOG-bestuur. Ook de communicatie verloopt centraal via VOG-bestuur en VOG-site. Additioneel zal de VOG-database zo ingericht gaan worden dat specifieke detailhandelsslinformatie direct naar de aangesloten winkeliers gemaild kan worden.

Met oa de volgende zaken is de VOG-werkgroep detailhandel/BRUG momenteel actief bezig:

  • Financiën/ Begroting
  • Acquisitie werkgroep en nieuwe ledenwerving
  • Enquête onder winkeliers
  • Cadeaubonnen
  • Promoteam
  • Vaderdag

Dit is overigens slechts een deel van de actuele actiepunten en deze lijst zal komende periode zeker nog verder uitgebreid worden.