VOG wil BGV/BID

De kwaliteit en veiligheid van winkelcentra en bedrijventerreinen is een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor de klant. Op veel bedrijvenlocaties willen ondernemers gezamenlijk extra activiteiten ondernemen ten opzichte van de diensten die de gemeenten levert. Structurele financiering een evenwichtige verdeling van de lasten en een goede afbakening van de activiteiten ten opzichte van de gemeente zijn echter zwakke punten. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel ontwikkeld dat experimenten met zones voor Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV-zone) mogelijk maakt.

Een BGV-zone is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijker en veiliger bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst van de heffing uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. BGV is dus een instrument dat het voor ondernemers mogelijk maakt om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving, en de organisatie en lasten evenwichtig te verdelen. Dit concept wordt in het buitenland al veelvuldig en met succes toegepast en wordt daar ook wel Business Improvement District (BID) genoemd.

Op 4 april 2008 heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken ingestemd met het wetsvoorstel ‘experimenten BGV-zones’. Het wetsvoorstel is op 28 april 2008 aan de Tweede Kamer verstuurd. Naar verwachting kan het wetsvoorstel begin 2009 in werking treden.