VOG wil ondernemersfonds

Ondernemersvereniging VOG bestaat uit 333 bedrijven uit de gemeente Geertruidenberg en vormt daarmee een uniek colectief. Een deel van deze ondernemers is gevestigd op bedrijventerrein Dombosch. Dit bedrijventerrein blijkt een uniek gebied om afgebakende projecten te doen zoals ook gebleken bij de eerder gerealiseerde camerabewaking en beveiliging op dit terrein. Het terrein is oa uniek vanwege de ligging en vanwege de aanwezigheid op het terrein van een relatief groot deel van de plaatselijke economische bedrijvigheid.


Vanuit de ondernemers gefinancierde/ge├»nitieerde projecten gericht op verbetering van de infrastructuur, beveiliging, enz. blijken overigens noodzakelijk omdat het bij de gemeente aan geld ontbreekt en er weinig tot geen politiek draagvlak is om op korte termijn tot enige aanpak van reeds jarenlange bestaande tekortkomingen te komen. Wellicht kan een initiatief als dit ertoe bijdragen dat ook de gemeente zelf tot enige aanpak komt….

Het bestuur van ondernemersvereniging legt daarom bij het College van de gemeente het verzoek neer om te komen tot een ondernemersfonds voor ‘Bedrijfsgerichte Gebieds Verbeteringen’ (BGV’s). Het probleem van de zogenaamde ‘Free Riders’ is immers een breed bekend fenomeen en te vaak lijken zich ondernemingen af te wenden van collectieve activiteiten. Een oplossing hiervoor zou een soort verplichte deelname aan collectieve activiteiten kunnen zijn doch dat was tot voor kort binnen Nederland (wettelijk) niet mogelijk. Echter 4 april 2008 heeft het kabinet een ‘Experiment BGV-zones’ goedgekeurd en naar de Tweede Kamer gezonden. Naar verwachting kan de wet in het najaar in werking worden gezet waardoor een heffing voor een ondernemersfonds mogelijk wordt waarbij de WOZ-waarde als grondslag dient. Een BGV-heffing kan tijdelijk ingesteld worden voor een periode van maximaal 5 jaar.

Het bestuur van de VOG wil graag dat het College/de raad een dergelijk fonds activieert zodat hiermee gelden gegenereerd kunnen worden die vervolgens uitsluitend voor en ten dienste van het bedrijventerrein aangewend kan worden. Dit zal dan overigens de gemeente niet ontheffen van haar reguliere gemeentelijke taken en de gemeente zal dus zelf ook moeten blijven investeren in de openbare ruimte ter behoud van minimaal de huidige kwaliteit en ten bate van verbeteringen daar waar mogelijk/noodzakelijk.