Volop bedrijvigheid en werkgelegenheid

In 2015 slaan de VOG en Weekblad de Langstraat de handen ineen met vierwekelijks bedrijvennieuws. Het idee achter dit initiatief is om het (lokale) ondernemen nog beter in beeld te brengen. Dit artikel is één van de twee artikelen zoals deze week (29 januari) ook gepubliceerd in de Langstraat.

De gemeente Geertruidenberg kent veel ondernemers en bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid creëert en stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid.

Grofweg kan deze lokale bedrijvigheid onderverdeeld worden in:

 • Industrie & dienstverlening
 • Detailhandel & horeca
 • Agrarisch

Deze pijlers van de lokale economie leveren gezamenlijk en ieder hun lokale bijdrage. Inhoudelijk/cijfermatig kunnen we daar lokaal (nog) geen nadere uitspraken over doen maar onderzoek van de Rabobank in 2012 leverde wel de conclusie op dat de regio economisch goed scoort, vooral vanwege de aanwezigheid van veel bedrijfsruimte en infrastructuur. Andere conclusies uit het rapport waren:

 • Goed is de vertegenwoordiging van traditionele economie zoals industrie en bouw. Gevolg is wel een lagere innovatiegraad: ‘ De Amerstreek heeft niet het vestigingsklimaat voor een broedplaats voor innovatieve starters.’
 • De Amerstreek kent een groot toeristisch aanbod dat goed op elkaar aansluit. De regio moet daarom naar een toeristische jaarplanning, waarbij activiteiten op elkaar worden afgestemd en regiobreed onder de aandacht gebracht.
 • Het midden- en kleinbedrijf moet carrièreperspectieven blijven bieden om te voorkomen dat hoogopgeleiden naar de stad trekken.

Cijfers van het REWIN van eerdere datum geven wel een nader inzicht in de lokale bedrijvigheid. Hieruit bleek o.a. dat in de gemeente een overschot aan werkgelegenheid aanwezig was/is. Het aantal arbeidsplaatsen bleek circa 10% groter dan de in de gemeente aanwezige beroepsbevolking. Ook wordt een relatief groot deel van de werkgelegenheid gerealiseerd door de in de gemeente gevestigde industrie. Binnen de provincie bleek de gemeente Geertruidenberg dan ook koploper met bijna 60% van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen.

De gemeente Geertruidenberg beschikt dan ook over 235 hectare Bedrijventerreinen (bron: Geertruidenberg.nl). Maar bij bedrijventerrein wordt meestal gelijk aan Dombosch gedacht. Logisch omdat het een bedrijventerrein is dat qua omvang in de top 5 van West-Brabant staat, maar we hebben meerdere bedrijventerreinen. Op de site van de gemeente Geertruidenberg staat een volledige opsomming:

Dombosch – Raamsdonksveer (164 hectare): Bedrijventerrein Dombosch ligt tussen Raamsdonkveer, de Bergsche Maas en de snelweg A27. Het bestaat uit twee gedeeltes waarvan Dombosch 2 een zichtlocatie heeft vanaf de A27. Het terrein is in fasen ontwikkeld in de jaren ’70 en ’80 en heeft een directe ontsluiting met de A27 door de op- en afrit Geertruidenberg. Afgelopen jaren zijn de openbare ruimte en de kruispunten vanen naar het bedrijventerrein volledig gereconstrueerd.

 • Netto oppervlakte: 164 hectare
 • Aantal bedrijven: 355
 • Bereikbaarheid: A59/A27 en openbaar vervoer
 • Type terrein : gemengd
 • Uitgeefbare gronden gemeente: niet beschikbaar

Donge-oevers Geertruidenberg (9 hectare): Bedrijventerrein Donge-oevers ligt aan rivier de Donge naast de woonkern Geertruidenberg. Het terrein kent een combinatie van werken en wonen. Een aantal gevestigde bedrijven is water gerelateerd, zoals Nederlof scheepsbouw en bunkercentrum Dongemond.

 • Type terrein : functioneel
 • Uitgeefbare gronden gemeente: niet beschikbaar

Gasthuiswaard – Geertruidenberg (52 hectare): Bedrijventerrein Gasthuiswaard ligt aan rivier de Donge ten zuiden van de kern Geertruidenberg. Een gedeelte van de percelen beschikt over een kade.

 • Type terrein : functioneel
 • Uitgeefbare gronden gemeente: niet beschikbaar

De Pontonnier – Raamsdonksveer (10 hectare): Bedrijventerrein De Pontonnier ligt aan snelweg A27, ten noord-oosten van Raamdsdonksveer. Gedeeltelijk ligt het terrein aan rivier de Bergsche Maas. Hier is dan ook een aantal watergerelateerde bedrijven gevestigd.

 • Type terrein : gemengd
 • Uitgeefbare gronden gemeente: niet beschikbaar

De gemeente Geertruidenberg is dus een bedrijvige gemeente. Deze bedrijvigheid verdient waardering, aandacht en stimulans zodat we kunnen verbeteren wat goed is en kunnen realiseren wat nodig is.