Volumeknop mag wat harder: ook op het terras

Horeca-ondernemers krijgen de mogelijkheid om op het terras versterkte muziek te laten spelen.

De Veerse Dag is een ‘collectieve festiviteit’, waarbij horeca muziek op het terras mogen spelen. © Marcel Otterspeer

Momenteel moeten de ramen en deuren van cafés nog dicht.

De versoepeling van deze geluidsregel geldt vanaf 1 mei. De gemeente wil zo de sfeer en gezelligheid op de terrassen in de kernen bevorderen. Wel is er een beperking: muziekgeluid op het terras mag enkel tijdens collectieve en incidentele feesten. Wat collectieve feesten zijn, bepaalt de gemeente. Voorbeelden zijn carnaval, kermis of Veerse Dag. Bij incidentele feesten gaat het om een optreden of feest in een café. Kroeguitbaters kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen. Ook hier geldt een verruiming: eerst mocht dit zes keer per jaar, vanaf 1 mei is dat acht maal op een jaar.

Harder
Tijdens incidentele en collectieve festiviteiten mag de volumeknop tot 1.30 uur ook wat harder dan normaal. Hierbij geldt een maximum van 103 dB. De gemeenteraad is positief over de soepelere regels. “Een goede zaak dat de horeca meer ruimte krijgt, met versterkte muziek op het terras”, zegt Kevin van Oort (Morgen!). “Een mooie bijdrage aan de levendigheid in de centra.”

Leefbaar
Burgemeester Willemijn van Hees geeft aan dat de ruimere geluidsregels meer spanning kunnen opleveren met centrumbewoners. “Als in de praktijk blijkt dat we veel meldingen krijgen, gaan we dat echt evalueren. Het moet leefbaar blijven. We zijn met elkaar op zoek: leidt het echt tot zoveel overlast?” John van Vugt (Keerpunt’74) wijst op de informatievoorziening richting ondernemers en omwonenden. “Je moet aangeven: let op, er is verruiming. Dan kun je meer begrip creëren.” Van Hees stelt de regels in ‘klare taal’ te willen uitleggen in huis-aan-huisblad De Langstraat.

Bron: BN De Stem