Voor zomer meer duidelijkheid centrum?

De periode tot de zomer zou men gaan gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over het centrumplan. Men mag aannemen dat men hiermee deze zomer bedoelde en wij hebben toch echt de indruk dat deze periode voorbij is en de zomer begonnen is. Nadere navraag heeft ons recentelijk de info opgeleverd dat er per 1 juli uitsluitsel zou zijn of partijen overeenstemming bereikt hebben. Maar het blijft angstvallig stil………..Uitstel, vertraging, enz. komen binnen de gemeente G’berg veel te vaak voor. En wat is bijvoorbeeld enige toezegging ten aanzien van een datum waard wanneer naleving of terugkoppeling van afwijking ervan ontbreekt. Nog opmerkelijker is dat dit dan ook geruisloos geaccepteerd lijkt te worden:

  • In 2007 werd het voorjaar/medio 2008 als streefdatum voor het centrumplan genoemd
  • In 2007 zou de Structuurvisieplus als ontwerp ter visie worden gelegd wat uiteindelijk in 2009 is gebeurt
  • Bestemmingsplan Gasthuiswaard zou 2008 ter inzage gaan, werd vervolgens uitgesteld naar 1e kwartaal 2009 en lijkt nu weer verplaatst naar 2e helft 2009
  • enz.

Oa juni 2008 merkten we als VOG dit uitblijven van zaken ook al op en deze situatie lijkt niet echt verbeterd. Een aantal zaken zijn wel in gang gezet en bijvoorbeeld bestemmingsplan Dombosch is met enige voortvarendheid afgewerkt. Wie ten aanzien van Dombosch echter beziet welke ontwikkelingsbasis men legt voor de detailhandel op Dombosch (en daarmee binnen de gemeente) komende jaren vraagt zich af op welke uitgangspunten deze keuze gebaseerd is. Van enig vooronderzoek en vervolgens een gedegen keuze is namelijk geen sprake geweest.

De inwoners/ondernemers van deze gemeente zou college/raad als klant moeten zien en met die gedachte de klant ook moeten bedienen. De communicatie, transparantie en wijze van naleving van toezeggingen zou dan op een andere niveau komen dan nu het geval is.