Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Dombosch ter inzage bij gemeente vanaf 18 juli 2005, eventueel bezwaar aantekenen binnen 6 weken!
Reeds geruime tijd is de gemeente bezig met de herziening van het bestemmingsplan Dombosch. Conform de info zoals vermeld in de gemeentekrant dd 15-7 ligt het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart met ingang van 18 juli 2005 ter inzage in het gemeentehuis. Eventuele bezwaren tegen dit bestemmingsplan dienen binnen 6 weken ingediend te worden bij de gemeente.
Namens de VOG houdt zich de werkgroep Duurzaam Dombosch/Herziening Bestemminsplan bezig met het bestemmingsplan. De werkgroep betreurt het dat door de gemeente ervoor gekozen is om de ter inzagelegging midden in de vakatieperiode te plannen zonder info vooraf. De werkgroep zal komende periode dit voorbereidingsbesluit controleren op eerder ingebrachte bezwaren en indien nodig opnieuw bezwaar aantekenen. De VOG raadt de individuele ondernemer aan om zich ook in dit voorbereidingsbesluit te verdiepen en (indien noodzakelijk) ook individueel actie te ondernemen.