Voorjaarsronde SDE+ voor hernieuwbare energie 2017

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen ook in 2017 gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In 2017 is nog meer budget beschikbaar dan in 2016. Over twee openstellingen verdeelt de overheid ongeveer € 12 miljard. Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen voor subsidie zijn biomassa, geothermie, water, wind en zon. Daarnaast heeft wind op zee een eigen budget.

subsidiefocus

De kostprijs voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen ligt hoger dan die van opwekking van grijze energie. De SDE+ vergoedt dit verschil in kostprijs tussen groene en grijze energie over een periode die afhankelijk is van de technologie (5, 8, 12 of 15 jaar).

subsidiefocussde

Wij helpen u graag
Kenmerkend aan de voorjaarsronde is de verdeling in drie fases. Het totale subsidiebudget wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst en de subsidie stijgt naar mate een aanvraag later wordt ingediend. De subsidie in de laatste fase is het hoogst en per fase is vastgelegd welke investeringen in aanmerking komen. Het is verstandig advies in te winnen over het geschikte moment van indienen. De adviseurs van Subsidiefocus helpen u hier graag bij. De eerste ronde wordt op 7 maart om 09.00 uur opengesteld. Het loont de moeite om nu al contact op te nemen met één van onze adviseurs!

Meer weten?
Heeft u vragen over een van de besproken subsidieregelingen of subsidies in het algemeen? De adviseurs van Subsidiefocus adviseren u graag. Neem voor vragen, advies of begeleiding van uw aanvraag contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073 646 54 75 of stuur een e-mail.

Bron: Subsidiefocus.nl