Voorkom afsluiting verhuurd pand

Afgelopen 1 maart is de Opiumwet gewijzigd. Deze wijziging in de wet is bedoeld om de strafbaarheid van handelingen “ter voorbereiding of vergemakkelijking” van illegale hennepteelt zwaarder te straffen. Bijverschijnsel is echter dat een pandverhuurder – die geheel onschuldig is – toch geconfronteerd kan worden met een pandafsluiting van maximaal 12 maanden.

Deze week stond een groot artikel in BNdeStem waarin wordt beschreven dat er in Brabant in drie jaar tijd al 154 “drugspanden” zijn gesloten. Hier gebeurt het bijna niet (tot op heden) aangezien de burgemeester eenmaal is overgegaan tot het sluiten van een bedrijfshal na de vondst van een wietkwekerij. Dit is vooralsnog een positief cijfer, omdat een vergelijkbare gemeente (Gilze-Rijen) inmiddels 17 sluitingen heeft afgedwongen.

Het sluiten van een drugspand gaat op basis van de Wet Damocles (art 13b Opiumwet). Deze Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen bij een overtreding van die wet. Een pand (horeca, winkel, bedrijfshal, enz) kan tot maximaal een jaar afgesloten worden wanneer een ondernemer/verhuurder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Ook wanneer de ondernemer/verhuurder niks met enig delict te maken heeft. Bij een inval wordt namelijk gevraagd om de huurovereenkomst, screening huurder en rapportage van de inspecties. Anders kan verhuurder worden aangemerkt als verdachte.

Een rondvraag bij ondernemers heeft ons inmiddels duidelijk gemaakt dat vrijwel geen enkele ondernemer met voorgaande rekening houdt. De problematiek/kosten kunnen echter fors zijn wanneer een dergelijk geval zich voordoet en niet voorzien is in de wettelijke zorgplicht. VOG-leden hebben daarom de mogelijkheid om tegen een 50%-tarief gebruik te maken van een specialistisch bedrijf die de huurovereenkomst(en) hierop screent en aanpast. Bij belangstelling graag een mail naar info@vogweb.nl waarna u kosten en naam bedrijf doorkrijgt om het zelf verder af te kunnen wikkelen.