Bericht Projectleider Voorontwerp Omgevingsvisie

We willen in de komende maanden opnieuw het gesprek aan gaan met alle betrokkenen van de afgelopen tijd.

Volgens planning wordt de Brabantse Omgevingsvisie eind 2018 vastgesteld. De eerstvolgende stap daar naartoe is dat we in de komende maanden opnieuw het gesprek aan willen gaan met alle betrokkenen van de afgelopen tijd. Dat gaan we doen in een Tour door Brabant, waarin we de Omgevingsvisie toetsen in verschillende praktijkcasussen. Deze input komt uiteindelijk in de Omgevingsvisie terug, die in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage wordt gelegd.

Op de website OmgevingsvisieNB.nl vinden jullie het voorontwerp van de Omgevingsvisie. Daar vinden jullie ook het voorlopige programma van de Tour door Brabant, dat de komende tijd nog verder wordt aangevuld en uitgewerkt. We hopen van harte dat jullie ook in deze fase weer een betrokken en kritische houding willen innemen. Want daar wordt de Omgevingsvisie alleen maar beter en robuuster van.

Hartelijke groet mede namens het team Omgevingsvisie,

Peter Struijk
|Projectleider Brabantse Omgevingsvisie | Provincie Noord-Brabant |
(06) 1830 3335| (073) 680 8057 |www.omgevingsvisienb.nl

“De VOG informeert u actief over alles over de nieuwe Omgevingswet. U kunt alle oude berichten vinden op onze website. Klik HIER voor een overzicht.”
De documenten van de pilot “Omgevingsplan Dombosch” vindt u hier.
.