Voortgang centrum R’veer zomer/najaar

Weet u nog hoe het zit? Een zinsnede die te vinden was in een uitgebreid informatief schrijven van de gemeente 23 april aangaande het centrumplan Raamsdonksveer. Goed om weer even te bezien wat we op basis hiervan komende maanden kunnen verwachten.

  • Na de uitspraak van de Raad van State, verwacht dit najaar, start de bouw van de nieuwe supermarkt aan de Keizersdijk
  • De gemeente voert daarna een verkeerskundige ‘knip’ in aan de Keizersdijk vanaf de richting ‘Oosterhout’
  • Kioskvlaggen, bankjes en hanging baskets, u kunt er nog voor de zomer van genieten

De bereikbaarheid van de supermarkt optimaliseert men dus middels behoorlijke investeringen aangezien men ook voornemens is €110.000,- te investeren in een rotonde op de Keizersdijk vanuit de richting ‘Geertruidenberg’. Hoe het met de door de wethouder toegezegde vlaggen, bankjes en baskets staat is vooralsnog onduidelijk.

  • Voor het plan Hoofdstraat 8-10 (‘de Schuur’) en Keizersdijk 21-13 (‘Esta Loca’ + ‘Positive Force’) zou een wijzigingsplan opgesteld worden en zes weken ter inzage gelegd worden. Rond de zomer zou het college dit wijzigingsplan dan kunnen afwikkelen.

Informatie ontbreekt op dit moment over de voortgang van deze materies. Op basis van de informatie in april zouden we echter in de zomer en het najaar voortgang mogen verwachten.