Voorzitter MKB-Nederland wil statuut kleine bedrijven in regeerakkoord

Kleine bedrijven moeten een uitzonderingspositie krijgen in wet- en regelgeving. Dat pleidooi hield voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vanmiddag tijdens het jaarcongres van de ondernemersorganisatie in de Grote Kerk in Den Haag. Zo’n mkb-statuut moet worden vastgelegd in het volgende regeerakkoord om ondernemers te verlossen van regels die voor hen niet werkbaar zijn.

voorzitter-mkb-nederland

“We hebben het al jaren over think small first, maar in de praktijk van wet- en regelgeving zien we daarvan bar weinig terug. Laten we nu eens echt die kleine bedrijven ontlasten. Zodat zij weer kunnen groeien en het weer aantrekkelijk wordt om mensen aan te nemen.”

Status aparte
Volgens de voorzitter van MKB-Nederland zou zo’n statuut breed toepasbaar moeten zijn, behalve waar het gaat om veiligheid en gezondheid. Hij zou het liefst beginnen met een status aparte voor kleine bedrijven in het arbeidsrecht, omdat ondernemers daar de pijn het sterkst voelen. “Het huidige systeem weerhoudt hen ervan mensen in dienst te nemen. De verantwoordelijkheden en risico’s drukken hier te zwaar. We moeten toe naar een ontslagsysteem voor kleine bedrijven met een vaste vergoeding en verder geen ingewikkelde procedures. Ook moeten ondernemers eindelijk worden verlost van de disproportionele verplichting bij de loondoorbetaling bij ziekte.”

Eenvoud
De uitzonderingspositie in wet- en regelgeving moet wat Van Straalen betreft in principe gaan gelden voor bedrijven tot 25 medewerkers. “Dat is het gros van het midden- en kleinbedrijf. Waar het om gaat is dat we ons realiseren dat de rompslomp van ingewikkelde regelingen voor dit soort bedrijven te groot is. We moeten terug naar de eenvoud.”

Pakezel
Van mogelijke bezwaren tegen een bijzondere positie voor kleine bedrijven wil hij niet weten. “Laten we nu eens niet direct roepen wat niet kan of ingewikkeld is. Laten we het nu gewoon eens dóen. Iedereen heeft sympathie voor het mkb, maar de kleine ondernemer is de pakezel van onze tijd. Politici spreken mooie woorden over de banenmotor van Nederland, maar er gebeurt vrijwel niets om ondernemers lucht te geven. Er wordt niet structureel nagedacht over een systeem waarin kleine bedrijven kunnen werken. De economische groei kan deze eeuw van het mkb komen, maar dat gaat niet vanzelf.”

Het is tijd dat politici de daad bij het woord voeren, betoogt Van Straalen. Het is zijn doel om het statuut voor kleine bedrijven in het volgende regeerakkoord terug te zien. “Daar ga ik me de komende maanden hard voor maken.”

Ondernemerschapsagenda
Tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland werd vanmiddag ook de Ondernemerschapsagenda in het kader van de campagne NL Next Level gepresenteerd. Daarin staan tal van maatregelen om ondernemers de benodigde ruimte te geven; om samen te werken, kennis te delen, te leren en te groeien.
Zie ook www.mkb.nl en www.nl-nextlevel.nl

Bron: MKB.nl