Vraagtekens bij toestaan bouwplan stichting

De Geertruidenbergse bezwaarschriftencommissie plaatst de nodige vraagtekens bij de afgegeven bouwvergunning voor het centrum voor autistische jongeren in G’berg. Met name het ontbreken van een gedegen advies van de monumentencommissie leidde eerder deze week tijdens de hoorzitting over de ruim tachtig bezwaren die tegen het bouwplan zijn ingediend, tot gefronste wenkbrauwen.

De commissieleden onderschreven het argument, dat te berde werd gebracht door de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe, dat uit het afgegeven advies van de monumentencommissie niet of nauwelijks valt op te maken waarom er is ingestemd met het bouwplan.