Vrijstellingsprocedure Oranjebastion opnieuw

Het college van B en W in Geertruidenberg gaat de vrijstellingsprocedure voor het Oranjebastion nogmaals opstarten. Enkele stukken zouden niet ter inzage hebben gelegen, waardoor er te weinig tijd zou zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Mogelijk zijn de betreffende stukken bewust of onbewust uit het gemeentehuis meegenomen. De nieuwe procedure levert geen vertraging op.