Waar blijft het besef?

De economische periode waarin we ons bevinden en welke voor ons ligt is dynamisch en zal vele uitdagingen bieden. Desondanks is het wel belangrijk oog te houden voor de realiteit en deze niet te negeren. Opvallend is dan dat volgens informele info momenteel bij diverse lokale bedrijven ontslagen/afvloeiingen gaande zijn en deze ontwikkelingen tot nu stilzwijgend plaats lijken te vinden.

Het negeren van slecht nieuws is een bekende menselijke eigenschap en één waar we zuinig op moeten zijn. Om echter iets te kunnen negeren moeten we er wel weet van hebben en wanneer slecht nieuws niet in de openbaarheid wordt gebracht kunnen we dus niet over negeren spreken. Hiermee houden we onszelf echter voor de gek en stellen we een eventueel benodigde reactie uit. Wanneer zich vervolgens steeds meer mensen voor een uitkering gaan melden dan ontstaat de actualiteit vanzelf doch zullen we later trachten te anticiperen op dergelijke economische ontwikkelingen dan mogelijk was geweest.

Vele economische signalen staan momenteel op rood en het VOG-bestuur heeft de stormvlag gehesen zoals eerder bericht. Laat de komende probleembedrijven en ontslagen dan ook niet tot uw verrassing zijn en negeer deze ontwikkelingen niet. Kennis hiervan kan u helpen bij uw besluitvorming komende periode.