Waar is het ‘ondernemersvuur’?

Door Henk Adriaanse/VOG-voorzitter

Een mooie diversiteit aan beroepen en ondernemers uit de regio gaf dinsdagavond op verzoek van de school een presentatie aan leerlingen havo4 en vwo5 van het Dongemond college in Raamsdonksveer. De leerlingen waren ingedeeld bij 2 of 3 van totaal meer dan 25 presentaties en konden een indruk krijgen van een bepaald beroep en de bijbehorende studie.

Het geven van een dergelijke presentatie als ondernemer (met nog wat diverse nevenactiviteiten) is voor jezelf interessant, nuttig en vermakelijk. Dat begint al met de voorbereiding wanneer je 25 jaar later je diploma’s nog eens opzoekt en daarbij oa ook op je rekendiploma van de basisschool stuit. Alsof je toen al je MBA gehaald hebt…… En wanneer je iets wilt vertellen over je opleiding blijkt dat lastig. Zoals je hem gedaan hebt bestaat deze opleiding 25 jaar later niet meer.

Dus vertellen wie je bent, wat je doet en hoe je daar gekomen bent. En of de leerlingen dit helpt in de beroepskeuze weet je niet maar het zou minimaal enige inspiratie moeten kunnen opleveren.

En natuurlijk gingen de leerlingen ver achterin het lokaal zitten maar luisterden vervolgens met interesse toe. Ze lachten, bevestigden sommige dingen en dankten voor de presentatie. Keurige leerlingen dus maar…… waar was het vuur?

Maar waren we allemaal niet hetzelfde op die leeftijd? En werden wij dan wel aangespoord met of beschikten wij toen over enig ‘ondernemersvuur’? Het kwam en komt op me over alsof leerlingen als een soort pan soep klaargestoomd worden voor de verdere schoolcarrière. Echt individueel onderscheidend vermogen lijkt te ontbreken/wordt niet aangemoedigd. Mijn advies bijna 30 jaar later: Stay Hungry, Stay Foolish.

En die laatste was opmerkelijk. Want je hoeft geen fan van Apple/Pixar te zijn om wel te weten dat Steve Jobs en zijn producten een markante afspiegeling zijn van ondernemerschap. Zijn gedrevenheid en creaties zijn een bepalende factor nu en de komende jaren. Zijn uitspraken cq speech zou dan ook verplichte kost mogen zijn. Maar wanneer veel leerlingen Steve Jobs nog niet eens kennen? Dan hebben ze toch echt iets gemist of meegekregen en daar ligt een mooi uitdaging voor school en ondernemers.

Stay Hungry, Stay Foolish