Waarom creëert college steeds strijd?

Sinds het oprichten – 1 januari 2005 – van ondernemersvereniging VOG (collectief van 333 ondernemers uit de gemeente) blijkt dat dit collectief met regelmaat ‘de strijd’ aan te moeten binden met het college. Dit ondanks de intentie van de ondernemers om vooral de dialoog aan te gaan om elkaars belangen zo goed mogelijk na te streven.

Een opsomming van ‘strijd’ de afgelopen 2 jaar:

  • Augustus 2005 besluit wethouder tot afsluiting Hoofdstraat. Mocht uiteindelijk echter geen doorgang vinden door bezwaren ondernemers.
  • November 2005 bouw stil gelegd van vestiging Edah in Geertruidenberg en (nieuwe!) gebouw november 2006 gesloopt. Wethouder deed november 2005 de uitspraak: “We zetten tegenmaatregelen net zo lang voort totdat we bereikt hebben wat we willen”. Ondanks deze intenties kregen bezwaarmakende ondernemers gelijk en moest gebouw gesloopt worden.
  • Juni 2006 door ondernemers bezwaren geuit tegen vestiging Milieustraat aan Forellenweg.
  • Augustus 2006 zienswijze ingediend door ondernemers op voorontwerp bestemmingsplan Gasthuiswaard. Ook door provincie is gemeente nu gewezen op onvolkomenheden in dit voorontwerp en materie loopt nog steeds.
  • December 2006 bezwaren vanuit ondernemers tegen verplaatsing postbussen naar Boerenbond aan de Julianalaan en TPG uiteindelijk gekozen voor Dombosch. College weigerde hierbij om de dialoog met TPG aan te gaan omdat ze zich niet met deze materie wilden bemoeien. Mogelijk waren zij echter al wel eerder op de hoogte van deze verplaatsing en zagen geen reden hierover de dialoog met TPG aan te gaan.
  • Mei 2007 bezwaren ondernemers tegen bouw Oranjebastion binnen VNG-milieuzones.

Er zijn vanzelfsprekend ook dingen gebeurt die minimaal positief zijn maar laten we eens even kijken naar alleen deze materies. De materies scheppen namelijk de indruk dat het college niet in alle gevallen de juiste keuzes/plannen/ontwerpen maakt en dat men, ondanks de dialoog, plannen vaak niet wenst aan te passen. Dit is jammer aangezien een dialoog toch een proces van praten en naar elkaar luisteren zou moeten zijn.

Het bestuur van ondernemersvereniging VOG hoopt dat ‘strijd’ – zoals beschreven – in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen wordt en we kunnen komen tot het niveau van samenwerking zoals passend is bij een samenwerking tussen ondernemers en overheid.