Wat vindt u van de visie Omgevingsplan Dombosch?

De visie is vanaf 25 januari 2019 gedurende 3 weken beschikbaar om een reactie op te geven.

 

De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die we in de afgelopen maanden via diverse bijeenkomsten hebben opgehaald, hebben  we verwerkt in een de notitie Omgevingsvisie Dombosch en in een digitaal systeem, een viewer. De viewer geeft in kaartvorm een beeld van de omgevingsvisie voor bedrijventerrein Dombosch. Op een eenvoudige manier kunnen ondernemers en omwonenden hierin zien wat er mogelijk is in deelgebieden op het terrein.

De visie is vanaf 25 januari 2019 gedurende drie weken beschikbaar om een reactie op te geven. Daarna wordt deze officieel vastgesteld. Wij nodigen u van harte uit om hierop een reactie te geven. De conceptvisie in de vorm van een viewer is digitaal te vinden op  http://www.bragis.nl/dombosch_toekomst/.

Inzageperiode
Opmerkingen over de conceptvisie (viewer) kunt u schriftelijk doorgeven  tijdens de inzageperiode. U kunt deze richten  aan de gemeenteraad van Geertruidenberg. Na de inzageperiode bekijken wij alle opmerkingen en voorzien deze van een reactie. Indien nodig passen wij de conceptvisie aan. Deze visie inclusief de opmerkingen bieden we vervolgens aan de gemeenteraad aan voor vaststelling. De gemeenteraad behandelt de visie in de vergadering van april 2019.

Bron: Afdeling Ruimtelijke Ordening