Wat was doel revitalisering Dombosch?

De werkzaamheden op bedrijventerrein Dombosch voortvloeiend uit het project ‘Kwaliteitsimpuls Dombosch’ zijn volop bezig. Deze week wordt het kruispunt Lissenveld-Weegbree-Ottergeerde aangepast en het kruispunt Zalmweg-Maasdijk gaat ook nog volgen. Maar wat was het doel van dit project ook alweer?

Eind 2008 is binnen de samenwerking van VOG en gemeente Geertruidenberg het Masterplan Dombosch opgesteld. Hierin staat het beoogde resultaat van het project Kwaliteitsimpuls bedrijventerrein Dombosch beschreven: “Bedrijventerrein Dombosch zal in 2015 weer een modern, dynamisch, duurzaam bedrijventerrein zijn. Waarbij het aantal arbeidsplaatsen door efficiënter en beter ruimtegebruik ten opzichte van het huidige aantal stijgt en waarbij de gemeente en bedrijfsleven op een innovatieve manier met elkaar samenwerken, teneinde de lokale en regionale economie een impuls te geven.”

Om het gewenste resultaat te behalen zijn drie projecten benoemd. Deze projecten zijn:

  1. Verbeteren van kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein op het gebied van infrastructuur, (verkeers-) veiligheid, groen, milieu en ruimtegebruik.
  2. Verbeteren van het aanzicht van het terrein als geheel, waaronder de zichtlocaties vanaf de A27 en Maasdijk.
  3. Scheppen van nieuwe economische ontwikkelingsmogelijkheden door het oplossen van ruimtelijke knelpunten waaronder leegstand, en het intensiveren en optimaliseren van ruimtegebruik

De projecten 2 en 3 hebben een lange doorlooptijd en omvatten geen fysieke (gemeentelijke) maatregelen. Het project 1 genaamd “Kwaliteitsimpuls Dombosch” waarin de “aanpak van de infrastructuur en openbare ruimte” is opgenomen, zorgt voor een zichtbare kwaliteitsverbetering op het bedrijventerrein en daarom is hier als eerste mee gestart.