Waterschap gaat slingerend gras maaien

Zo wil de waterschap de vegetatie diverser maken en de daarmee de rijkdom aan insecten stimuleren.

Slingerend maaipatroon op de dijk langs de Amertak. © Waterschap Brabantse Delta

Het lijkt heel slordig, maar waterschap Brabantse Delta doet het bewust.
Het gaat om een tweejarige proef. Een van de dijken waar zo wordt gemaaid is bij de Amertak in Geertruidenberg. Bij het ‘sinusmaaien’ wordt gemaaid in willekeurige patronen. Ongeveer twee derde van het perceel laat het waterschap gewoon staan. Bij de volgende onderhoudsronde wordt opnieuw in bochten gemaaid, waardoor een uitgebreide verscheidenheid in de vegetatie ontstaat. Sommige delen van de dijk zijn een paar keer per jaar aan de beurt voor een maaibeurt, terwijl bij andere delen het groen een of meerdere jaren blijft staan.

Vlinders
Het waterschap hoopt dat deze methode bijvoorbeeld goed is voor de vlinderstand. De vlinder is gebaat bij verschillen in soorten van vegetatie en de hoogte daarvan.

Vogels
Meer insecten trekken daarnaast meer vogels en kleine zoogdieren, die op hun beurt door de hogere begroeiing ruimte hebben voor nest- en vluchtgelegenheid. Volgend jaar en aan het einde van de proef bekijkt het waterschap de resultaten van deze manier van maaien.

Bron: BN De Stem