Waterschap kiest voor dijkverlegging bij Slikpolder

De dijk bij de Slikpolder in Geertruidenberg wordt teruggelegd. Dat betekent dat de dijk dichter bij de woningen komt. 

Het bestuur van waterschap Brabantse Delta maakte dinsdagavond dit besluit bekend.

Deze beslissing staat lijnrecht tegenover de voorkeur van de gemeente Geertruidenberg en de Belangengroep Slikpolder (omwonenden); zij pleiten voor versterking van de huidige dijk. De bewoners vrezen aantasting van het woongenot en meer overlast van water.

“Uiteindelijk gaf het criterium veiligheid op lange termijn de doorslag”, motiveert het waterschap in een verklaring. “Andere belangrijke aspecten zijn robuustheid van het watersysteem, uitbreidbaarheid op lange termijn en lagere onderhoudskosten.”

Besluit valt slecht
Het besluit valt slecht bij de SP-fractie in Geertruidenberg. “Volstrekt onacceptabel”, meent voorman Piet de Peuter. Hij wil dat B en W alle rechtsmiddelen aangrijpt om het besluit van het waterschap terug te draaien. De volgende raadsvergadering (woensdag 24 mei) komt de SP met een motie, die mogelijk door meerdere fracties gesteund wordt.

Naast de dijk bij de Slikpolder is gekeken naar het gebied bij de Amertak. Daar komt een damwand of andere oplossing. Ook pakt het waterschap de steenbestorting op de dijken aan beide kanten van het water aan.

De komende twee jaar worden de plannen uitgewerkt. De uitvoering vindt vanaf 2019 plaats. Maandag houdt het waterschap een informatieavond over de dijkversterking. Dit gebeurt bij Boelaars. Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.15 uur.

Bron : BN De Stem 16-5-2017