Wegen: bereikbaarheid van groot belang

Het bericht vorige week in de media was illustratief: de provincie maant de gemeente Geertruidenberg om het achterstallig wegenonderhoud zo snel mogelijk op te lossen. De gemeente reageert vervolgens assertief en meldt dat het daarvoor de middelen (€170.000,- jaarlijks) niet heeft. In een exploitatietekort van de zwembaden van €2.300.000,- de afgelopen 5 jaar voorziet de gemeente echter wel. En dit handhaaft men ook komende jaren!?

De gemeente Geertruidenberg bevindt zich op een kansrijke logistieke locatie. Het omliggende wegennetwerk creëert kansen. Maar wie wekelijks meerdere keren in de file op de A27 of bij Hooipolder staat weet ook de keerzijde: besparen op wegenonderhoud of geen aandacht voor knelpunten levert files op. En die files kosten naast ergernis oa geld. Veel geld!

Constructieve aandacht voor de logistieke bereikbaarheid middels een structurele lobby is er vanuit de gemeente Geertruidenberg afgelopen jaren niet geweest. Bij uitstek een taak van gemeente/politiek namelijk maar die besparen zelfs op het lokale wegenonderhoud. En de enige keren dat de materie aandacht krijgt is wanneer dit politiek van nut lijkt te zijn.

Bereikbaarheid/doorstroming/wegenonderhoud is echter cruciaal om het verkeer te kunnen afwikkelen. En dat is wat we oa nodig hebben om ons economisch te ontwikkelen. Hierop besparen is goed voor de financiën op korte termijn maar kost kwadratisch meer op lange termijn. Blijvende aandacht en een structurele (gemeentelijke) lobby verdienen dus een afweging.