Wel bouwvergunning, niet bouwen

Het verzoek van omwonenden om de bouwvergunning voor een snackcounter aan de Brandestraat 2 in Geertruidenberg te schorsen, is ingewilligd. De omwonenden hebben een bezwaar ingediend; de voorzieningenrechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening deze week toegewezen. Dat betekent dat de eigenaar voorlopig geen gebruik mag maken van zijn vergunning.

Aan het ingewikkelde dossier ‘Brandestraat 2’, dat al enkele jaren loopt, lijkt nu een einde te komen. De eigenaar van Brandestraat 2, Oerlemans, heeft in het verleden van de gemeente Geertruidenberg een bouwvergunning gekregen, die getoetst was aan het bestemmingsplan ‘kom Geertruidenberg’. In dit bestemmingsplan was er ruimte voor een snackcounter: een afhaalservice voor snacks.

De gemeenteraad was het hier niet mee eens. Kort daarvoor was namelijk een frietkraam op het Plantsoen, een paar meter verderop, onder druk van de gemeente verhuisd. Het zou niet passend zijn om dan opeens wel een nieuwe frituur toe te staan. Daarnaast speelde ook onder meer mogelijke parkeeroverlast een rol. De raad greep in en wilde speciaal voor dat ene pand, een apart bestemmingsplan opstellen.

Aldus geschiedde: voor Brandestraat 2 werd een zogeheten Postzegelplan opgesteld, getiteld ‘Brandestraat 2 Geertruidenberg’. In tegenstelling tot het vorige plan, passen de plannen van Oerlemans hier niet in; er is geen ruimte voor een snackcounter. Dit voorstel stuitte op verzet van het CDA. Het opstellen van een postzegelplan was volgens Adriaan de Jongh een ‘truc’ die niet te verkopen is. Toch werd het ontwerp-bestemmingsplan later aangenomen door de raad. Oerlemans was te laat met het indienen van een zienswijze hiertegen, waardoor hij niet meer tegen dit plan kan ageren.

Of de bouwvergunning nu definitief van de baan is, moet later blijken. Er volgt nog een zogeheten bodemprocedure bij de rechter om te bepalen of de gemeente op de juiste gronden de vergunning heeft verleend. Gezien de uitspraak van de voorzieningenrechter lijkt de kans groot dat Geertruidenberg de eerder verleende bouwvergunning alsnog moet intrekken.