Werk Keizersdijk 3 dec klaar

De contouren van een nieuwe, opgeknapte Keizersdijk beginnen nu duidelijk zichtbaar te worden. De nieuwe bestrating doet wonderen. Toch is de helft van het werk al af; dat gebeurde ondergronds door het vervangen van de riolering. Maar dat zie je niet.

Na jaren van gemopper over ‘het centrum dat er niet uitziet’ komen er nu ook veel positieve reacties binnen in het gemeentehuis. Zelfs van bewoners die toch al enkele maanden overlast hebben. ‘Het is heel vervelend voor ze, maar ze zien het tegelijkertijd wel opknappen. De mensen zien nu waar ze het voor doen’, vertelt gemeentelijk projectleider Gerrit Terwisga. Hij is degene die de reconstructie van de Keizersdijk en omgeving (Prins Bernhardstraat en een stuk Wilhelminalaan) coördineert.

Vorige week is een nieuwsbrief uitgegaan naar de omwonenden. Daarin wordt uitgelegd hoe de stand van zaken is. Voor de betonklinkers zijn gebakken klinkers in de plaats gekomen. ‘Die zijn kwalitatief beter en mooier dan de oude klinkers en ze gaan langer mee. Nee, ze zijn niet geluidsarmer; het geluid blijft hetzelfde’, aldus Terwisga. De parkeerstroken op de rijbaan zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn zogenaamde ‘parkeermatten’ gekomen. Die zijn gesitueerd op het trottoir. Je parkeert op de stoep, zodat het trottoir visueel breder oogt, legt Terwisga uit.

De verkeerssituatie verandert voorlopig niet. De straat wordt pas verkeersluw als het gebied Oostpolder wordt ontwikkeld. Dan wordt er een doorsteek naar de parkeerplaats aan de Touwbaan en een ‘knip’ in de Keizersdijk gemaakt. ‘We hebben daarvoor nog geen toestemming van de ontwikkelaar en pandeigenaar WSG gekregen’, aldus de projectleider.

Niet alleen de bestrating en de parkeervakken, ook het groen verandert. De leilinden verdwijnen; mede vanwege de aanleg van kabels en leidingen. Daarvoor in de plaats komen hagen. De sleuven in de trottoirs zijn al aangebracht. Op 3 december moet het werk klaar zijn. ‘Afhankelijk natuurlijk van onverwachte situaties en het weer’, aldus de projectleider.