Werkgelegenheid in G’berg neemt af

Vijf jaar duurde de recessie. Maar nu is de arbeidsmarkt weer net zo gewillig als in de toptijden van de hoogconjunctuur, toen iedereen aan het werk leek en de beurskoersen tot in de hemel leken te groeien. Het aantal banen in West-Brabant ligt weer op het niveau van 2002, na vijf opeenvolgende jaren van krimp. De gemeente G’berg vertoont echter een tegenovergestelde ontwikkeling.

In Geertruidenberg is sprake van een afname van de werkgelegenheid van 2,7% en hiermee is deze gemeente 1 van de 2 gemeenten welke een afname vertonen en vertoont de gemeente tevens het meest negatieve cijfer. Waarom?

Een economisch beleid ontbreekt binnen de gemeente Geertruidenberg en van een structurele stimulans richting de ondernemers is van de zijde van de gemeente weinig tot geen sprake. Dit ondanks het feit dat de gemeente over een relatief groot bedrijventerrein beschikt en daardoor relatief veel ondernemingen binnen de gemeentegrenzen. 58% van de werkgelegenheid van de gemeente bevindt zich op de bedrijventerreinen.

Dialoog tussen ondernemers en gemeente vertoont vooral de neiging tot het opvoeren van beperkingen en het noemen van het gebrek aan middelen om ergens iets aan te doen. De wil is er wel aan de zijde van de gemeente, doch resultaten blijven uit en de nu vastgestelde werkgelegenheidskrimp is hier mogelijk een gevolg van. Willen de ondernemers anders?

Jazeker willen de ondernemers anders. Er zijn wel degelijk activiteiten om nieuwe ondernemingen te realiseren of bestaande ondernemingen uit te breiden. De ondernemers die hiermee bezig zijn zouden echter vooral door de gemeente gestimuleerd en geholpen moeten worden met behoud, vergroting of realisering van werkgelegenheid als belangrijk uitgangspunt. Vaak lijkt het echter vooral belangrijk om de onmogelijkheden vast te stellen inclusief andere beperkende regels. Dat de ondernemer vervolgens afziet van zijn plannen of activiteiten en/of deze verplaatst naar een andere gemeente lijkt de Geertruidenbergse politiek weinig te deren. Hiermee wordt volgens ondernemersvereniging VOG een cruciale fout richting de toekomst gemaakt.