Werkgroep Horeca en Retail maakt stappen

Woensdag 25 april 2018 kwam de werkgroep bijeen bij Dongemond Soccer Center voor het bespreken van nieuwe initiatieven.

Na een informatief welkomstwoord van gastheer Jürgen van den Elshout over het Dongemond Soccer Center nam VOG voorzitter Louis de Wit het woord over. Hij behandelde drie initiatieven.

  1.  De electronische informatiezuilen langs de Maasdijk en de Wilhelminalaan met mogelijke  uitbreiding naar nog drie andere locaties.
  2.  Een mogelijke samenwerking tussen de VVV, de gemeente, het Veerse IJsplein, de Winter Fair en de VOG voor het organiseren van evenementen in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer.
  3.  GENiaal, het duurzaamheidsproject met “het weekend van de Energie” op 5 en 6 oktober 2018 en de mogelijke rol van de  Horeca en Retail binnen dit project.

Er werden naast instemming en “schouderklopjes” ook inhoudelijk pittige discussies gevoerd onder de ruim 30 aanwezige leden.  De gedachtewisselingen werden tijdens de netwerkborrel na de vergadering in alle enthousiasme vervolgd. Opnieuw een geslaagde bijeenkomst.

Alle VOG leden uit de Horeca en Retail krijgen de notulen toegestuurd. Wilt u ook een exemplaar ontvangen. Stuur dan een mail naar horecaretail@vog.nl met onderwerp: Verslag H&R 25-4-2018, onder vermelding van uw naam.

De Webredactie