Werkgroep Horeca vervolg op de Online VOG sessies

Afgelopen woensdag is de werkgroep Horeca kort bij elkaar gekomen om eens na te gaan wat het betekent om bijv. een terras gereed te maken voor de 1,5 meter economie. Erik Bos van Tapperij Huis ten Bos was tijdelijk de gastheer en had een proefopstelling gemaakt van zijn huidige terras.

Als er op deze wijze een opstelling gemaakt kan worden, kunnen er slechts 34 stoelen geplaatst worden tegenover normaal ca. 100 stoelen.

Wat tijdens deze korte proefopstelling ook werd besproken is hoe er gekeken moet worden naar de handhaving van de regels. De gedachte is dat er wel duidelijk gedragsregels opgesteld moeten worden die gaan gelden voor de horeca in de gehele gemeente en daar kan de gemeente ons heel goed bij helpen.

De vervolgstappen zijn om te kijken wat er eventueel aan vergroting van het terras nodig zou moeten zijn en hoe o.a. het gedrag moet zijn t.a.v. de bediening en ook het toiletgebruik. Ook zal snel gekeken gaan worden hoe een restaurant de inrichting moet gaan opstellen om 1,5 meter proof te zijn. Wordt dus vervolgd.