Werkloosheid 1e helft 2011 stabiel

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2011 uit op 392 duizend personen (5,0%). Dat zijn er 9 duizend minder dan in mei. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.


De werkloosheid is in de eerste helft van 2011 nauwelijks veranderd (januari 5,1%-juni 5,0%). In 2010 daalde het aandeel werklozen in de beroepsbevolking nog vrijwel voortdurend.

In Brabant was in juni de gemiddelde daling 2,7 procent. Het percentage niet werkenden werkzoekenden komt daarmee op 5,1 procent. De daling van de werkloosheid ligt in Brabant een vol procent hoger dan het landelijk gemiddeld. Vergeleken met een jaar geleden doet Brabant het zelfs 4 procent beter (12% tegenover landelijk 8%). De huidige percentages niet werkende werkzoekenden zijn: 5% Midden-Brabant, 5,4% ZO Brabant en 4,8% NO Brabant.