Werkloosheid door baanverlies neemt af

Het aantal mensen dat werkloos wordt, is afgenomen. In het tweede kwartaal van dit jaar verloren 78.000 mensen hun baan. Dat is minder dan in diezelfde periode een jaar eerder; toen lag dit aantal op 89.000.

Het aantal nieuwe werklozen ligt echter nog altijd fors hoger dan voor 2009, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde. Vooral werknemers die vast in dienst zijn, werden minder vaak werkloos. In het tweede kwartaal van 2010 waren er 44.000 werklozen die drie maanden eerder nog een vaste baan van twaalf uur of meer per week hadden.

Een jaar eerder ging het nog om 54.000 werknemers met een vaste baan die werkloos geworden waren. Bij flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen bleef het aantal dat werkloos werd vrijwel gelijk.