Werkloosheid G’berg februari

UWV WERKbedrijf heeft de actuele arbeidsmarktgegevens over februari bekend gemaakt. De gemeente Geertruidenberg toont hierbij de volgende ontwikkelingen:

  • Ten opzichte van februari 2009 ligt de werkloosheid in 2010 36,4% hoger (600 personen nu werkloos)
  • De jeugdwerkloosheid vertoont een stijging van 89% (83 jeugdwerklozen nu).

Positief element in deze gegevens is dat het aantal werklozen februari 2010 ten opzichte van de voorgaande maand ongeveer gelijk gebleven is.

In de regio West-Brabant is de werkloosheid met 20,7% gestegen. Toename vindt het afgelopen jaar vooral plaats onder jongeren, personen in de leeftijdscategorie 27-45 jaar, mannen en middelbaar en hoger opgeleiden. Concentratie van de omvang van werkloosheid vooral bij laag opgeleiden, ouderen en kortdurend werklozen.