Werkloosheid G’berg mei 5,6%

UWV WERKbedrijf heeft de actuele arbeidsmarktgegevens over mei bekend gemaakt. Ten opzichte van de maand april is sprake van een lichte daling van de werkloosheid tot 5,6% in mei. Ten opzichte van mei 2009 is een sprake van een stijging van de werkloosheid van +21%.

Volgens de UWV-gegevens is in mei sprake van 540 NWW’ers (niet-werkende werkzoekenden). Dit betekent een werkloosheid van 5,6% ten opzichte van het landelijke cijfer van 6,7% voor mei. Binnen de regio is de gemiddelde werkloosheid 5,2%.

Niet inzichtelijk hoe de werkloosheidsontwikkeling in ‘normale’ jaren was in deze periode. Niet uitgesloten is namelijk dat in deze maanden de werkloosheid, vanwege seizoensinvloeden, meer terugliep dan nu het geval is.