Werkloosheid jongeren

Het aantal werkloze jongeren in Nederland is de afgelopen maanden zo sterk gedaald dat het terug is op het niveau van voor de crisis. In april waren er nog 75.000 jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 24 jaar werkloos. Gemiddeld over 2008 waren dat er 76.000. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt.

‘Bij de jongeren wordt het niveau van voor de crisis als eerste onderschreden’, zegt hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS. Hij voegt er meteen aan toe dat dit mede te danken is aan de toegenomen studiezin van jongeren. Ze blijven gemiddeld langer op school of op de universiteit zitten. Mede daardoor biedt de arbeidsmarkt voor jongeren die willen werken goede mogelijkheden.

De werkgelegenheid ontwikkelt zich overigens afgelopen maanden minder gunstig. In het eerste kwartaal was er al sprake van een afname van het aantal banen met 42.000. In april gingen er nog eens 6000 verloren. Dat de werkloosheid toch slinkt komt doordat de participatie afneemt. Dat gebeurt vooral bij de jongeren. In de groep van 45 tot en met 64 jaar stijgt de participatie.