Werkloosheidscijfers juni

UWV WERKbedrijf heeft de actuele arbeidsmarktgegevens over juni bekend gemaakt voor West-Brabant. Ten opzichte van vorige maand is in de regio sprake van een lichte afname (-1,5%) en ten opzichte van juni 2009 ligt de werkloosheid 4,7% hoger.

Het aantal werklozen in Geertruidenberg is ten opzichte van juni 2009 gestegen met 6,5% tot 528 personen. Ten opzichte van vorige maand (mei 2010) is de werkloosheid gedaald met 17 personen
(-3,1%). De jeugdwerkloosheid in Geertruidenberg is ten opzichte van juni 2010 gestegen met 32% (totaal 62 personen).

Het UWV meldt verder oa dat in de regio tov 2008/2009 het aantal openstaande vacatures in de periode van juli 2009 tot en met juni 2010 per maand met gemiddeld 319 (-14%) is afgenomen.