Werkvoorraad bouwbedrijven blijft klein

Er zit nog weinig groei in de werkvoorraad van de bouwbedrijven. In augustus was de orderportefeuille van de aannemersbedrijven gemiddeld even groot als een jaar eerder. Het grootste deel van de ondernemers in de bouw noemt de hoeveelheid onderhanden werk nog altijd klein.

Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Gemiddeld hadden de bouwbedrijven in augustus nog voor 6,1 maanden werk in voorraad. Daarmee was de orderportefeuille 0,1 maand groter dan in juli.

In de grond-, weg- en waterbouw was de werkvoorraad met 6,6 maanden 0,3 maanden groter dan een jaar eerder. In dit deel van de bouw nemen de orders sinds mei van dit jaar weer toe. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was de voorraad nog uit te voeren werk met zes maanden even groot als een jaar eerder.

Van de 400 ondervraagde bouwbedrijven denkt ruim 70 procent dat de werkgelegenheid de komende tijd gelijk zal blijven. Slechts 6 procent verwacht meer personeel nodig te hebben, 22 procent ziet de bezetting dalen. Bijna 90 procent van de bedrijven gaat ervan uit dat de prijzen niet zullen veranderen.