West-Brabantse platteland loopt leeg

Het aantal inwoners in West-Brabant neemt verder af en de verwachting is dat dit zich de komende jaren nog doorzet. Wat betekent dit voor de gemeente G’berg uitgaande van de huidige woningbouw waarvoor circa 10% inwonergroei noodzakelijk is?


Onverwacht nieuws vorige week. De groei van de Nederlandse bevolking blijkt voor het eerst sinds jaren weer in de lift te zitten. De teller stokte eind vorig jaar op 16,4 miljoen, 46.000 mensen meer dan een jaar eerder. Maar West-Brabant profiteert nauwelijks van die groei. Integendeel. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat tien van de negentien gemeenten in deze regio vorig jaar (opnieuw) hun inwonertal zagen kelderen. Kleinere gemeenten als Dongen of Steenbergen, maar ook grotere plaatsen als Bergen op Zoom (-181) of Etten-Leur (-123).

Het is een ontwikkeling die al een tijdje gaande is. Wie de bevolkingscijfers in de regio van de afgelopen vijf jaar beziet, komt tot de conclusie dat er nauwelijks nieuw bloed bij komt op het West-Brabantse platteland. Een uitzondering daargelaten zoals Breda dat in vijf jaar tijd het aantal ingezetenen zag stijgen van 164.000 naar 170.000.

Die trend zet zich nog wel even door. Volgens de voorspellingen van het CBS neemt de bevolking in gemeenten als Bergen op Zoom, Steenbergen., Roosendaal en Halderberge tot 2025 nog eens met vijf tot tien procent af. Alleen in de regio Breda, verwachten de statistici, zal de bevolking de komende jaren blijven groeien.