Wethouder EZ mede door inbreng VOG

De gemeente Geertruidenberg beschikt over een wethouder economische zaken en een economische materie waarmee binnen de gemeente actief en dynamisch omgegaan wordt. Maar dat was tot 2006 niet zo.

De portefeullie economische zaken was tot 2006 een niet actieve gemeentelijke portefeuille die waargenomen werd door de burgemeester. Reden voor ons als ondernemersvereniging om in 2006 richting de raadsverkiezingen te vragen om een wethouder economische zaken. En op de vraag of ‘men de stimulator, motivator en zelfs initiator richting ondernemers wil zijn zoals men hoort te zijn gelet op het maatschappelijk en economisch belang van de ondernemers’ werd destijds natuurlijk bevestigend geantwoord.

Na de verkiezingen in 2006 werd een wethouder economische zaken gerealiseerd in de persoon van Louise Laurijssen (VVD) en deze werd opgevolgd in 2010 door Albert Smit (U3K). En terugkijkend mag de conclusie getrokken worden dat er afgelopen jaren actief en dynamisch met de economische materie wordt omgegaan.

Als VOG-ondernemerscollectief blijven we scherp en er zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Maar ten opzichte van de periode vooor 2006 zijn we afgelopen jaren als gemeente op economisch gebied duidelijk beter bezig. Voorbeelden zijn oa de revitalisatie Dombosch, opstellen van een detailhandelsvisie, instellen BIZ, uitreiken ondernemersprijzen, enz. Complimenten dus voor alle betrokkenen.